Исторически речник
славт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
славт сѧславлѭ, славлѧ, славѧ, славьѭ, славлюславшславтъ, славть, славтславмъ, славмь, славм, славмославте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
славѧтъ, славѧть, славѧтславвѣславтаславтеславслав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
славмъ, славмь, славмславтеславвѣславтаславхъ, славхь, славхславов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
славовславхомъ, славхомь, славхом, славхмꙑславстеславшѧ, славшѫ, славша, славше, славхѫславховѣславста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
славстеславлꙗахъ, славлꙗхъ, славьꙗхъ, славлѣахъ, славлѣхъ, славѣахъ, славѣхъ, славлѧахъ, славлѧхъ, славѧахъ, славѧхъ, славлꙗахь, славлꙗхь, славьꙗхь, славлѣахь, славлѣхь, славѣахь, славѣхь, славлѧахь, славлѧхь, славѧахь, славѧхь, славлꙗах, славлꙗх, славьꙗх, славлѣах, славлѣх, славѣах, славѣх, славлѧах, славлѧх, славѧах, славѧхславлꙗаше, славлꙗше, славьꙗше, славлѣаше, славлѣше, славѣаше, славѣше, славлѧаше, славлѧше, славѧаше, славѧшеславлꙗаше, славлꙗше, славьꙗше, славлѣаше, славлѣше, славѣаше, славѣше, славлѧаше, славлѧше, славѧаше, славѧшеславлꙗахомъ, славлꙗхомъ, славьꙗхомъ, славлѣахомъ, славлѣхомъ, славѣахомъ, славѣхомъ, славлѧахомъ, славлѧхомъ, славѧахомъ, славѧхомъ, славлꙗахомь, славлꙗхомь, славьꙗхомь, славлѣахомь, славлѣхомь, славѣахомь, славѣхомь, славлѧахомь, славлѧхомь, славѧахомь, славѧхомь, славлꙗахом, славлꙗхом, славьꙗхом, славлѣахом, славлѣхом, славѣахом, славѣхом, славлѧахом, славлѧхом, славѧахом, славѧхомславлꙗашете, славлꙗшете, славьꙗшете, славлѣашете, славлѣшете, славѣашете, славѣшете, славлꙗасте, славлꙗсте, славьꙗсте, славлѣасте, славлѣсте, славѣасте, славѣсте, славлѧасте, славлѧсте, славѧасте, славѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
славлꙗахѫ, славлꙗхѫ, славьꙗхѫ, славлѣахѫ, славлѣхѫ, славѣахѫ, славѣхѫ, славлꙗахѹ, славлꙗхѹ, славьꙗхѹ, славлѣахѹ, славлѣхѹ, славѣахѹ, славѣхѹ, славлѧахѹ, славлѧхѹ, славѧахѹ, славѧхѹславлꙗаховѣ, славлꙗховѣ, славьꙗховѣ, славлѣаховѣ, славлѣховѣ, славѣаховѣ, славѣховѣ, славлѧаховѣ, славлѧховѣ, славѧаховѣ, славѧховѣславлꙗашета, славлꙗшета, славьꙗшета, славлѣашета, славлѣшета, славѣашета, славѣшета, славлꙗаста, славлꙗста, славьꙗста, славлѣаста, славлѣста, славѣаста, славѣста, славлѧаста, славлѧста, славѧаста, славѧстаславлꙗашете, славлꙗшете, славьꙗшете, славлѣашете, славлѣшете, славѣашете, славѣшете, славлꙗасте, славлꙗсте, славьꙗсте, славлѣасте, славлѣсте, славѣасте, славѣсте, славлѧасте, славлѧсте, славѧасте, славѧсте
славт сѧ -славлѭ сѧ -славш сѧ несв Славя се, прославям се отъвѣшта с. аште аꙁъ славлѭ сѧ самъ. слава моѣ нтоже естъ М Йо 8.54 З А  ѫжьство просвѣштааше сꙙ.  божьство просꙗше сꙙ.  ношено овꙑшааше сꙙ.  носꙙ славьꙗше сꙙ С 511.27 Изч М З А С Гр δοξάζομαι Вж. при славт Нвб