Исторически речник
съблѫдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съблѫдтсъблѫждѫ, съблѹждѫ, съблѫждѹ, съблѹждѹсъблѫдш, съблѹдшсъблѫдтъ, съблѹдтъ, съблѫдть, съблѹдть, съблѫдт, съблѹдтсъблѫдмъ, съблѹдмъ, съблѫдмь, съблѹдмь, съблѫдм, съблѹдм, съблѫдмо, съблѹдмосъблѫдте, съблѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съблѫдѧтъ, съблѹдѧтъ, съблѫдѧть, съблѹдѧть, съблѫдѧт, съблѹдѧтсъблѫдвѣ, съблѹдвѣсъблѫдта, съблѹдтасъблѫдте, съблѹдтесъблѫд, съблѹдсъблѫд, съблѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съблѫдмъ, съблѹдмъ, съблѫдмь, съблѹдмь, съблѫдм, съблѹдмсъблѫдте, съблѹдтесъблѫдвѣ, съблѹдвѣсъблѫдта, съблѹдтасъблѫдхъ, съблѹдхъ, съблѫдхь, съблѹдхь, съблѫдх, съблѹдхсъблѫд, съблѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съблѫд, съблѹдсъблѫдхомъ, съблѹдхомъ, съблѫдхомь, съблѹдхомь, съблѫдхом, съблѹдхом, съблѫдхмꙑ, съблѹдхмꙑсъблѫдсте, съблѹдстесъблѫдшѧ, съблѹдшѧ, съблѫдшѫ, съблѫдша, съблѹдша, съблѫдше, съблѹдше, съблѫдхѫсъблѫдховѣ, съблѹдховѣсъблѫдста, съблѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съблѫдсте, съблѹдстесъблѫждаахъ, съблѫждахъ, съблѹдѧхъ, съблѫждаахь, съблѫждахь, съблѹдѧхь, съблѫждаах, съблѫждах, съблѹдѧхсъблѫждааше, съблѫждаше, съблѹдѧшесъблѫждааше, съблѫждаше, съблѹдѧшесъблѫждаахомъ, съблѫждахомъ, съблѹдѧхомъ, съблѫждаахомь, съблѫждахомь, съблѹдѧхомь, съблѫждаахом, съблѫждахом, съблѹдѧхомсъблѫждаашете, съблѫждашете, съблѫждаасте, съблѫждасте, съблѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съблѫждаахѫ, съблѫждахѫ, съблѫждаахѹ, съблѫждахѹ, съблѹдѧхѹсъблѫждааховѣ, съблѫждаховѣ, съблѹдѧховѣсъблѫждаашета, съблѫждашета, съблѫждааста, съблѫждаста, съблѹдѧстасъблѫждаашете, съблѫждашете, съблѫждаасте, съблѫждасте, съблѹдѧсте
съблѫдт -съблѫждѫ -съблѫдш св мин деят същ съблѫдвꙑ м ед ὁ πορνεύσας Блудник, грешник; този, който е извършил блудство аште не бꙑ покааньꙗ бꙑло. како съблѫдвꙿшааго въ корунѣнехъ прѧт павьлъ повелѣ. да не наслꙗм рее бѫдемъ отъ сотонꙑ С 527.3—4 Изч С Нвб Срв блъдая блъдам ЕтМл блудя остар диал ВА НТ ЕтМл РБЕ