Исторически речник
съпадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпадатсъпадаѭ, съпадаѫ, съпадаѧ, съпадаюсъпадаш, съпадаеш, съпадаашсъпадатъ, съпадаетъ, съпадаатъ, съпадать, съпадаеть, съпадаать, съпадат, съпадает, съпадаатсъпадамъ, съпадаемъ, съпадаамъ, съпадамь, съпадаемь, съпадаамь, съпадам, съпадаем, съпадаам, съпадамо, съпадаемо, съпадаамосъпадате, съпадаете, съпадаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпадаѭтъ, съпадаѫтъ, съпадаѧтъ, съпадаютъ, съпадаѭть, съпадаѫть, съпадаѧть, съпадають, съпадаѭт, съпадаѫт, съпадаѧт, съпадаютсъпадавѣ, съпадаевѣ, съпадаавѣсъпадата, съпадаета, съпадаатасъпадате, съпадаете, съпадаатесъпадасъпада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпадамъ, съпадамь, съпадамсъпадатесъпадавѣсъпадатасъпадахъ, съпадахь, съпадахсъпада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпадасъпадахомъ, съпадахомь, съпадахом, съпадахмꙑсъпадастесъпадашѧ, съпадашѫ, съпадаша, съпадаше, съпадахѫсъпадаховѣсъпадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпадастесъпадаахъ, съпадахъ, съпадаахь, съпадахь, съпадаах, съпадахсъпадааше, съпадашесъпадааше, съпадашесъпадаахомъ, съпадахомъ, съпадаахомь, съпадахомь, съпадаахом, съпадахомсъпадаашете, съпадашете, съпадаасте, съпадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпадаахѫ, съпадахѫ, съпадаахѹ, съпадахѹсъпадааховѣ, съпадаховѣсъпадаашета, съпадашета, съпадааста, съпадастасъпадаашете, съпадашете, съпадаасте, съпадасте
съпадат -съпадаѭ -съпадаш несв Слизам, скачам, хвърлям се  расѣдаѧ сꙙ ꙗростѭ съпадааше съ прѣстола. неловѣьстѣ повелѣваѧ наност на н҄ь мѫкꙑ С 109.7 Изч С Гр ῥίπτω Нвб спадам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА