Исторически речник
съсѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съсѣщсъсѣкѫ, съсѣкѹсъсѣешсъсѣетъ, съсѣеть, съсѣетсъсѣемъ, съсѣемь, съсѣем, съсѣемосъсѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съсѣкѫтъ, съсѣкѹтъ, съсѣкѫть, съсѣкѹть, съсѣкѫт, съсѣкѹтсъсѣевѣсъсѣетасъсѣетесъсѣцсъсѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съсѣцѣмъ, съсѣцѣмь, съсѣцѣмсъсѣцѣтесъсѣцѣвѣсъсѣцѣтасъсѣхъ, съсѣкохъ, съсѣхь, съсѣкохь, съсѣх, съсѣкохсъсѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съсѣесъсѣхомъ, съсѣкохомъ, съсѣхомь, съсѣкохомь, съсѣхом, съсѣкохом, съсѣкохмꙑсъсѣсте, съсѣкостесъсѣшѧ, съсѣкошѧ, съсѣшѫ, съсѣкошѫ, съсѣша, съсѣкоша, съсѣше, съсѣкоше, съсѣкохѫсъсѣховѣ, съсѣкоховѣсъсѣста, съсѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съсѣсте, съсѣкостесъсѣахъ, съсѣахь, съсѣахсъсѣашесъсѣашесъсѣахомъ, съсѣахомь, съсѣахомсъсѣашете, съсѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съсѣахѫ, съсѣахѹсъсѣаховѣсъсѣашета, съсѣастасъсѣашете, съсѣасте
съсѣщ -съсѣкѫ -съсѣеш св 1. Съсека, отрежа с меч гь правьденъ съсѣе въїѩ грѣшьнкъ СП 128.4 тѹ бо тъгда сьсѣе хс. въ ѹжасѣ главꙑ сльнꙑхъ С 466.17 2. Прен. Съкруша, унищожа ꙇ съсѣкѫ отъ лца его врагꙑ его. ї ненавідѩштѩѩ і побѣждѫ СП 88.24 Изч СП С Гр συγκόπτω διακόπτω сьсѣщ Нвб съсека ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА