Исторически речник
сѹшло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѹшлосѹшласѹшлѹсѹшломь, сѹшломъсѹшлѣсѹшла
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѹшлъ, сѹшльсѹшломъ, сѹшломьсѹшлꙑсѹшлѣхъ, сѹшлѣхь, сѹшлохъ, сѹшлохьсѹшлѣсѹшлѹ
NnDu
сѹшлома
сѹшло ср Сухи дърва, сухи съчки ї кості моѩ ѣко сѹшіло сосъхѫ сѩ СП 101.4 Изч СП Гр φρύγιον сѹшіло Нвб Срв сушило ’място за сушене’ ОА НГер ДА сушилка ж сушилня ж сухотина ’сухи съчки’ диал РРОДД