Исторически речник
страдань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
страдан, страданьстраданꙗ, страдана, страданьꙗстраданю, страданѹ, страданьюстраданмь, страданьмь, страданмъ, страданьмъ, страданмь, страданмъстрадан, страдань, страданстраданꙗ, страдана, страданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
страдан, страдань, страданестраданмъ, страданьмъ, страданмь, страданьмь, страданмъ, страданмь, страданомъ, страданамъстрадан, страдань, страдан, страданмстраданхъ, страданьхъ, страданхь, страданьхь, страданхъ, страданхьстрадан, страданьстраданю, страданѹ, страданью
NnDu
страданма, страданьма, страданма, страданма
страдань -ꙗ ср 1. Страдание, болка, мъка вдѣвъ хъ їѡсфъ ... не обнаж меа. н въ тьмнц ꙁатвор ... н прснааго брата веньꙗмна страданꙗ. нъ вьсе то подъ ноꙁѣ подъложвъ прѣштен съ вьꙁвтмъ сьмѣсвъ С 367.22 мноꙁ бо мѫж богат ножьноѭ болѣꙁнѭ болꙙште. не могѫште сътръпѣт. страданьꙗ  болѣꙁн враевьнааго цѣл҄еньꙗ С 556.25 Лишение. не тъ бо стъ трьпѣлвъ же трѣбован недоматъ. нъ мѣѧ обл. т въ страдан трьпꙙ С 92.30 2. Мъченичество, подвиг за вярата дрѹꙁ же пакꙑ въ подвгъ вьлѣꙁъше. воле же не могѫште до коньнꙑ болѣꙁн сътрьпѣт. вь срѣдѫ страданꙗ отъвръгошꙙ сꙙ С 85.24—25 же прѣбꙑвъ по страдан стꙑхꙿ.  вьсе спрьва дож  до коньца С 271.24 богъ. не хотꙙ сьмрьт грѣшънꙑмъ. нъ обраштеню  жꙁн. не вьсѹе н вътъште толкааго страданьꙗ С 529.7 Изч С Гр ἄϑλησις μόχϑος τὰ δεινά ἀλλοτρίωσις страдан Нвб страдание ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР ЕА Срв страден прил НТ БТР ДА