Исторически речник
смрьдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
смрьдѣтсмрьждѫ, смрьждѹсмрьдшсмрьдтъ, смрьдть, смрьдтсмрьдмъ, смрьдмь, смрьдм, смрьдмосмрьдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
смрьдѧтъ, смрьдѧть, смрьдѧтсмрьдвѣсмрьдтасмрьдтесмрьдсмрьд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
смрьдмъ, смрьдмь, смрьдмсмрьдтесмрьдвѣсмрьдтасмрьдѣхъ, смрьдѣхь, смрьдѣхсмрьдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
смрьдѣсмрьдѣхомъ, смрьдѣхомь, смрьдѣхом, смрьдѣхмꙑсмрьдѣстесмрьдѣшѧ, смрьдѣшѫ, смрьдѣша, смрьдѣше, смрьдѣхѫсмрьдѣховѣсмрьдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
смрьдѣстесмрьдѣахъ, смрьдѣхъ, смрьдѧхъ, смрьдѣахь, смрьдѣхь, смрьдѧхь, смрьдѣах, смрьдѣх, смрьдѧхсмрьдѣаше, смрьдѣше, смрьдѧшесмрьдѣаше, смрьдѣше, смрьдѧшесмрьдѣахомъ, смрьдѣхомъ, смрьдѧхомъ, смрьдѣахомь, смрьдѣхомь, смрьдѧхомь, смрьдѣахом, смрьдѣхом, смрьдѧхомсмрьдѣашете, смрьдѣшете, смрьдѣасте, смрьдѣсте, смрьдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
смрьдѣахѫ, смрьдѣхѫ, смрьдѣахѹ, смрьдѣхѹ, смрьдѧхѹсмрьдѣаховѣ, смрьдѣховѣ, смрьдѧховѣсмрьдѣашета, смрьдѣшета, смрьдѣаста, смрьдѣста, смрьдѧстасмрьдѣашете, смрьдѣшете, смрьдѣасте, смрьдѣсте, смрьдѧсте
смрьдѣт -смрьждѫ -смрьдш несв 1. Смърдя, издавам лоша миризма, мириша лошо гла емѹ сестра ѹмеръшааго марта г юже смръдтъ. етврѣдьневънъ бо естъ М Йо 11.39 З А 2. Прич. сег. деят. като прил. смрьдѧ[] a) δυσώδης Зловонен, вонящ, издаващ лоша миризма  вдѣхъ сво стъство акꙑ бсъръ бльштꙙштъ сꙙ. мрътво же тѣлесъно вдѣн. акꙑ тнавъ калъ смрьдꙙшть рънъ С 167.22 тъгда цѣсаръ ѹалъ ... вдѣ мѣсто нѣкако. акꙑ вапѫ сѫштѫ сꙙкꙿшѫ.  тнꙑ смрьдꙙштѫ пльнѫ С 193.13  смрьдꙙштꙙѧ своѧ твар сцѣл стрѹпꙑ С 522.16—17 b) σαπρός Лош, недостоен, груб прен вьсѣко слово смрьдѧ. ꙇꙁ ѹстъ вашіхъ да не ісходітъ К 4а 6 Изч М З А К С Гр ὄζω смръдѣт Нвб смръдя остар диал Дюв НГер ДА смърдя ОА АК НТ ЕтМл БТР АР