Исторически речник
скѫпость  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
скѫпостьскѫпостскѫпостскѫпостьскѫпостьѭ, скѫпостѭ, скѫпостѫ, скѫпостѧ, скѫпостью, скѫпостюскѫпост
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
скѫпостскѫпостскѫпость, скѫпост, скѫпостескѫпостьмъ, скѫпостемъ, скѫпостьмь, скѫпостемьскѫпостьм, скѫпостъм, скѫпостмскѫпостьхъ, скѫпостьхь, скѫпостехъ, скѫпостехь
NfOuNfGuNfDu
скѫпостскѫпостью, скѫпостю, скѫпостѹскѫпостьма, скѫпостъма, скѫпостма
скѫпость - ж Скъперничество, алчност аще которꙑ бѣлорꙁець. скѫпост рад клънетⷭ҇ъ. лютѣ ѣко. да дастъ нщмъ мѣне свое.  шедъ въ манастꙑрь да ҇ⷦпоетⷭ҇ъ СЕ 104а 12—13 Изч СЕ Нвб скупост остар ВА