Исторически речник
ставло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ставлоставластавлѹставломь, ставломъставлѣставла
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ставлъ, ставльставломъ, ставломьставлꙑставлѣхъ, ставлѣхь, ставлохъ, ставлохьставлѣставлѹ
NnDu
ставлома
ставло ср Везни, уред за измерванe [образно] ꙇже естъ поставлъ горꙑ въ мѣрѫ. ꙇ странꙑ въ ставла. ꙇ дръжтъ СЕ 55b 24 Изч СЕ Гр ζυγόν Нвб Срв ставило диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР