Исторически речник
севꙑровъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
севꙑровъ, севꙑровьсевꙑровасевꙑровѹсевꙑровъ, севꙑровьсевꙑровасевꙑровомь, севꙑровомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
севꙑровѣсевꙑровъсевꙑровсевꙑровъ, севꙑровьсевꙑровомъ, севꙑровомьсевꙑровꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
севꙑровꙑсевꙑровѣхъ, севꙑровѣхьсевꙑровасевꙑровѹсевꙑровомасевꙑрово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
севꙑровасевꙑровѹсевꙑровосевꙑровасевꙑровомь, севꙑровомъсевꙑровѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
севꙑровасевꙑровъ, севꙑровьсевꙑровомъ, севꙑровомьсевꙑровасевꙑровꙑсевꙑровѣхъ, севꙑровѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
севꙑровѣсевꙑровѹсевꙑровомасевꙑровасевꙑровꙑ, севꙑровѫсевꙑровѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
севꙑровѫ, севꙑровѹсевꙑровоѭ, севꙑровоѫ, севꙑровоѧ, севꙑровоюсевꙑровѣсевꙑровꙑсевꙑровъ, севꙑровьсевꙑровамъ, севꙑровамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
севꙑровꙑсевꙑровамсевꙑровахъ, севꙑровахьсевꙑровѣсевꙑровѹсевꙑровама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
севꙑровъ прил притеж ЛИ Северов, който се отнася до Север — антиохийски патриарх [512—518 г.], монофизит. След възцаряването на имп. Юстин I [518—527 г.] е свален и полага основите на сектата на северианите [севиряните, φταρτολάτρι — наречени така поради учението на Север, че тялото на Христос е тленно]. Анатемосан като еретик на Цариградския събор [536 г.]. Умр. 538 г къ црькъв же вьсѣьстѣ не пробьштааше сꙙ. севꙑрово ꙁъловѣрьство прмъ С 298.3 Изч С Гр [τοῦ] Σευήρου