Исторически речник
скрьжьтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скрьжьтатскрьжьщѫ, скрьжьщѹскрьжьщешскрьжьщетъ, скрьжьщеть, скрьжьщетскрьжьщемъ, скрьжьщемь, скрьжьщем, скрьжьщемоскрьжьщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скрьжьщѫтъ, скрьжьщѹтъ, скрьжьщѫть, скрьжьщѹть, скрьжьщѫт, скрьжьщѹтскрьжьщевѣскрьжьщетаскрьжьщетескрьжьщскрьжьщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скрьжьщмъ, скрьжьщѣмъ, скрьжьщамъ, скрьжьщмь, скрьжьщѣмь, скрьжьщамь, скрьжьщм, скрьжьщѣм, скрьжьщамскрьжьщте, скрьжьщѣте, скрьжьщатескрьжьщвѣ, скрьжьщѣвѣ, скрьжьщавѣскрьжьщта, скрьжьщѣта, скрьжьщатаскрьжьтахъ, скрьжьтахь, скрьжьтахскрьжьта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скрьжьтаскрьжьтахомъ, скрьжьтахомь, скрьжьтахом, скрьжьтахмꙑскрьжьтастескрьжьташѧ, скрьжьташѫ, скрьжьташа, скрьжьташе, скрьжьтахѫскрьжьтаховѣскрьжьтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скрьжьтастескрьжьтаахъ, скрьжьтахъ, скрьжьтаахь, скрьжьтахь, скрьжьтаах, скрьжьтахскрьжьтааше, скрьжьташескрьжьтааше, скрьжьташескрьжьтаахомъ, скрьжьтахомъ, скрьжьтаахомь, скрьжьтахомь, скрьжьтаахом, скрьжьтахомскрьжьтаашете, скрьжьташете, скрьжьтаасте, скрьжьтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скрьжьтаахѫ, скрьжьтахѫ, скрьжьтаахѹ, скрьжьтахѹскрьжьтааховѣ, скрьжьтаховѣскрьжьтаашета, скрьжьташета, скрьжьтааста, скрьжьтастаскрьжьтаашете, скрьжьташете, скрьжьтаасте, скрьжьтасте
скрьжьтат -скрьжьщѫ -скрьжьщеш несв скрьжьтат ꙁѫбꙑ τρίζω τοὺς ὀδόντας, βρύχω τοὺς ὀδόντας 1. Скърцам със зъби ѹтелю првѣсъ снъ мо къ тебѣ. ꙇмѫштъ дхъ нѣмъ. ꙇ же аште колжъдо метъ і. раꙁбваатъ і  пѣнꙑ тѣшттъ. ꙇ скрьжьштетъ ꙁѫбꙑ свом М Мк 9.18 З А акꙑ льв кръвоꙗдв. ѹстръмшꙙ сꙙ на н҄ь скръжьштѫште ꙁѫбꙑ С 216.23—24 тъгда он акꙑ остънꙑ бодом ꙁѫбꙑ скръжьтаахѫ С 403.4 2. Разгневявам се, ядосвам се на някого, сърдя се скрьжъташѩ на мѩ ꙁѫбꙑ своім СП 34.17 тѣмьже  скрежьщетъ на тѧ ꙁѫбꙑ СЕ 88а 10—11 аурлꙗнъ ... скрьжьтааше ꙁѫбꙑ на н҄ь С 12.7 тꙙжьцѣ бо скръжътааше ꙁѫбꙑ на н҄ь С 22.23—24  подѫтъ ꙁѫ(...) скрьж(ь)щѫще Р V 3.20—21 Изч М З А СП СЕ С Р скрьжътат скрежьтат скръжътат скръжьтат Вж. при скрьгътат Нвб