Исторически речник
сврат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
свратсвраѭ, свраѫ, свраѧ, свраюсвраш, свраеш, свраашсвратъ, свраетъ, свраатъ, сврать, свраеть, свраать, сврат, сврает, свраатсврамъ, свраемъ, свраамъ, сврамь, свраемь, свраамь, сврам, свраем, свраам, сврамо, свраемо, свраамосврате, свраете, свраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
свраѭтъ, свраѫтъ, свраѧтъ, свраютъ, свраѭть, свраѫть, свраѧть, сврають, свраѭт, свраѫт, свраѧт, свраютсвравѣ, свраевѣ, свраавѣсврата, свраета, свраатасврате, свраете, свраатесврасвра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сврамъ, сврамь, сврамсвратесвравѣсвратасврахъ, сврахь, сврахсвра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сврасврахомъ, сврахомь, сврахом, сврахмꙑсврастесврашѧ, сврашѫ, свраша, свраше, сврахѫсвраховѣсвраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сврастесвраахъ, сврахъ, свраахь, сврахь, свраах, сврахсврааше, сврашесврааше, сврашесвраахомъ, сврахомъ, свраахомь, сврахомь, свраахом, сврахомсвраашете, сврашете, свраасте, сврасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
свраахѫ, сврахѫ, свраахѹ, сврахѹсврааховѣ, свраховѣсвраашета, сврашета, сврааста, сврастасвраашете, сврашете, свраасте, сврасте
сврат -свраѭ -свраш несв Свиря на музикален инструмент ꙇ глѭтъ. сврахомъ вамъ. ꙇ не плѧсасте З Мт 11.17 Срв.Лк 7.32 З Изч З Гр αὐλέω Нвб свиря ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Свиркаров ФИ Свирков ФИ Свирски ФИ Свирчев ФИ СтИл,РЛФИ