Исторически речник
садѹк҄ескъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
садѹк҄ескъ, садѹк҄ескьсадѹк҄ескасадѹк҄ескѹсадѹк҄ескъ, садѹк҄ескьсадѹк҄ескасадѹк҄ескомь, садѹк҄ескомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
садѹк҄есцѣсадѹк҄ескъсадѹк҄есцсадѹк҄ескъ, садѹк҄ескьсадѹк҄ескомъ, садѹк҄ескомьсадѹк҄ескꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
садѹк҄ескꙑсадѹк҄есцѣхъ, садѹк҄есцѣхьсадѹк҄ескасадѹк҄ескѹсадѹк҄ескомасадѹк҄еско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
садѹк҄ескасадѹк҄ескѹсадѹк҄ескосадѹк҄ескасадѹк҄ескомь, садѹк҄ескомъсадѹк҄есцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
садѹк҄ескасадѹк҄ескъ, садѹк҄ескьсадѹк҄ескомъ, садѹк҄ескомьсадѹк҄ескꙑсадѹк҄ескꙑсадѹк҄есцѣхъ, садѹк҄есцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
садѹк҄есцѣсадѹк҄ескѹсадѹк҄ескомасадѹк҄ескасадѹк҄ескꙑ, садѹк҄ескѫсадѹк҄есцѣ, садѹк҄естѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
садѹк҄ескѫ, садѹк҄ескѹсадѹк҄ескоѭ, садѹк҄ескоѫ, садѹк҄ескоѧ, садѹк҄ескоюсадѹк҄есцѣ, садѹк҄естѣсадѹк҄ескꙑсадѹк҄ескъ, садѹк҄ескьсадѹк҄ескамъ, садѹк҄ескамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
садѹк҄ескꙑсадѹк҄ескамсадѹк҄ескахъ, садѹк҄ескахьсадѹк҄есцѣ, садѹк҄естѣсадѹк҄ескѹсадѹк҄ескама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
садѹк҄ескꙑ, садѹк҄ескꙑ, садѹк҄ескосадѹк҄ескаго, садѹк҄ескаего, садѹк҄ескааго, садѹк҄ескаго, садѹк҄еского, садѹк҄ескога, садѹк҄ескгосадѹк҄ескѹмѹ, садѹк҄ескѹемѹ, садѹк҄ескѹѹмѹ, садѹк҄ескѹмѹ, садѹк҄ескоомѹ, садѹк҄ескомѹ, садѹк҄ескоѹмѹ, садѹк҄ескмѹсадѹк҄ескꙑ, садѹк҄ескꙑ, садѹк҄ескосадѹк҄ескаго, садѹк҄ескаего, садѹк҄ескааго, садѹк҄ескаго, садѹк҄еского, садѹк҄ескога, садѹк҄ескгосадѹк҄ескꙑмь, садѹк҄ескꙑмь, садѹк҄ескꙑмъ, садѹк҄ескꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
садѹк҄есцѣмь, садѹк҄есцѣемь, садѹк҄есцѣѣмь, садѹк҄есцѣамь, садѹк҄есцѣмь, садѹк҄есцѣмъ, садѹк҄есцѣемъ, садѹк҄есцѣѣмъ, садѹк҄есцѣамъ, садѹк҄есцѣмъ, садѹк҄ескомь, садѹк҄ескомъсадѹк҄ескꙑ, садѹк҄ескꙑ, садѹк҄ескосадѹк҄есцсадѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄есцѣхъ, садѹк҄есцѣхьсадѹк҄ескꙑмъ, садѹк҄ескꙑмъ, садѹк҄ескꙑмь, садѹк҄ескꙑмь, садѹк҄есцѣмъ, садѹк҄есцѣмьсадѹк҄ескꙑѧ, садѹк҄ескꙑꙗ, садѹк҄ескꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
садѹк҄ескꙑм, садѹк҄ескꙑмсадѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄ескꙑхьсадѹк҄ескаꙗ, садѹк҄ескаа, садѹк҄ескаѣсадѹк҄ескѹю, садѹк҄ескоюсадѹк҄ескꙑма, садѹк҄ескꙑмасадѹк҄еско, садѹк҄еское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
садѹк҄ескаго, садѹк҄ескаего, садѹк҄ескааго, садѹк҄ескаго, садѹк҄еского, садѹк҄ескога, садѹк҄ескгосадѹк҄ескѹмѹ, садѹк҄ескѹемѹ, садѹк҄ескѹѹмѹ, садѹк҄ескѹмѹ, садѹк҄ескоомѹ, садѹк҄ескомѹ, садѹк҄ескоѹмѹ, садѹк҄ескмѹсадѹк҄еско, садѹк҄ескоесадѹк҄ескаго, садѹк҄ескаего, садѹк҄ескааго, садѹк҄ескаго, садѹк҄еского, садѹк҄ескога, садѹк҄ескгосадѹк҄ескꙑмь, садѹк҄ескꙑмь, садѹк҄ескꙑмъ, садѹк҄ескꙑмъсадѹк҄есцѣмь, садѹк҄есцѣемь, садѹк҄есцѣѣмь, садѹк҄есцѣамь, садѹк҄есцѣмь, садѹк҄есцѣмъ, садѹк҄есцѣемъ, садѹк҄есцѣѣмъ, садѹк҄есцѣамъ, садѹк҄есцѣмъ, садѹк҄ескомь, садѹк҄ескомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
садѹк҄еско, садѹк҄ескоесадѹк҄ескаꙗ, садѹк҄ескаа, садѹк҄ескаѣ, садѹк҄ескаѧсадѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄есцѣхъ, садѹк҄есцѣхьсадѹк҄ескꙑмъ, садѹк҄ескꙑмъ, садѹк҄ескꙑмь, садѹк҄ескꙑмь, садѹк҄есцѣмъ, садѹк҄есцѣмьсадѹк҄ескаꙗ, садѹк҄ескаа, садѹк҄ескаѣ, садѹк҄ескаѧсадѹк҄ескꙑм, садѹк҄ескꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
садѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄ескꙑхьсадѹк҄есцѣсадѹк҄ескѹю, садѹк҄ескоюсадѹк҄ескꙑма, садѹк҄ескꙑмасадѹк҄ескаꙗ, садѹк҄ескаа, садѹк҄ескаѣ, садѹк҄ескаѧсадѹк҄ескꙑѧ, садѹк҄ескꙑꙗ, садѹк҄ескѫѭ, садѹк҄ескꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
садѹк҄есцѣ, садѹк҄естѣ, садѹк҄ескосадѹк҄ескѫѭ, садѹк҄ескѹю, садѹк҄ескоѭ, садѹк҄ескоюсадѹк҄ескѫѭ, садѹк҄ескоѫ, садѹк҄ескоѧ, садѹк҄ескоюсадѹк҄есцѣ, садѹк҄естѣсадѹк҄ескꙑѧ, садѹк҄ескꙑꙗ, садѹк҄ескꙑесадѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄есцѣхъ, садѹк҄естѣхъ, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄есцѣхь, садѹк҄естѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
садѹк҄ескꙑмъ, садѹк҄ескꙑмъ, садѹк҄есцѣмъ, садѹк҄естѣмъ, садѹк҄ескꙑмь, садѹк҄ескꙑмь, садѹк҄есцѣмь, садѹк҄естѣмьсадѹк҄ескꙑѧ, садѹк҄ескꙑꙗ, садѹк҄ескꙑесадѹк҄ескꙑм, садѹк҄ескꙑмсадѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхъ, садѹк҄ескꙑхь, садѹк҄ескꙑхьсадѹк҄есцѣ, садѹк҄естѣсадѹк҄ескѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
садѹк҄ескꙑма, садѹк҄ескꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
садѹк҄ескъ -ꙑ прил Садукейски, който се отнася до учението на садукеите ꙇс же рее мъ. вьнемлѣте  блюдѣте сѧ отъ кваса фарсеска  садѵкеска М Мт 16.6 З хранте же сѧ отъ кваса фарсеска  садѵкеска М Мт 16.11 З хранте сѧ. не отъ кваса хлѣбънааго. нъ отъ ѹенѣ фарсеска  садѵкеска М Мт 16.12 Изч М З Гр τῶν Σαδδουκαίων садѵкескъ садѹк҄еꙇскъ Нвб садукейски остар АК Срв садукей м остар ОА ВА АК