Исторически речник
сътскат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътскатсътскаѭ, сътскаѫ, сътскаѧ, сътскаюсътскаш, сътскаеш, сътскаашсътскатъ, сътскаетъ, сътскаатъ, сътскать, сътскаеть, сътскаать, сътскат, сътскает, сътскаатсътскамъ, сътскаемъ, сътскаамъ, сътскамь, сътскаемь, сътскаамь, сътскам, сътскаем, сътскаам, сътскамо, сътскаемо, сътскаамосътскате, сътскаете, сътскаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътскаѭтъ, сътскаѫтъ, сътскаѧтъ, сътскаютъ, сътскаѭть, сътскаѫть, сътскаѧть, сътскають, сътскаѭт, сътскаѫт, сътскаѧт, сътскаютсътскавѣ, сътскаевѣ, сътскаавѣсътската, сътскаета, сътскаатасътскате, сътскаете, сътскаатесътскасътска
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътскамъ, сътскамь, сътскамсътскатесътскавѣсътскатасътскахъ, сътскахь, сътскахсътска
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътскасътскахомъ, сътскахомь, сътскахом, сътскахмꙑсътскастесътскашѧ, сътскашѫ, сътскаша, сътскаше, сътскахѫсътскаховѣсътскаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътскастесътскаахъ, сътскахъ, сътскаахь, сътскахь, сътскаах, сътскахсътскааше, сътскашесътскааше, сътскашесътскаахомъ, сътскахомъ, сътскаахомь, сътскахомь, сътскаахом, сътскахомсътскаашете, сътскашете, сътскаасте, сътскасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътскаахѫ, сътскахѫ, сътскаахѹ, сътскахѹсътскааховѣ, сътскаховѣсътскаашета, сътскашета, сътскааста, сътскастасътскаашете, сътскашете, сътскаасте, сътскасте
сътскат -сътскаѭ -сътскаш несв Стискам, не давам да се отвори, затискам воле  ѹста сътскаш. отвръꙁъшѹѹмꙋ ѹста гѫгънвѹѹмѹ С 456.27 Изч С Гр περικλείω Нвб стискам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА