Исторически речник
славословт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
славословтславословлѭ, славословлѧ, славослововѧ, славословьѭ, славословлюславословшславословтъ, славословть, славословтславословмъ, славословмь, славословм, славословмославословте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
славословѧтъ, славословѧть, славословѧтславословвѣславословтаславословтеславословславослов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
славословмъ, славословмь, славословмславословтеславословвѣславословтаславословхъ, славословхь, славословхславослов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
славословславословхомъ, славословхомь, славословхом, славословхмꙑславословстеславословшѧ, славословшѫ, славословша, славословше, славословхѫславословховѣславословста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
славословстеславословѣахъ, славословѣѣхъ, славословѣхъ, славословѧхъ, славословѣахь, славословѣѣхь, славословѣхь, славословѧхь, славословѣах, славословѣѣх, славословѣх, славословѧхславословѣаше, славословѣѣше, славословѣше, славословѧшеславословѣаше, славословѣѣше, славословѣше, славословѧшеславословѣахомъ, славословѣѣхомъ, славословѣхомъ, славословѧхомъ, славословѣахомь, славословѣѣхомь, славословѣхомь, славословѧхомь, славословѣахом, славословѣѣхом, славословѣхом, славословѧхомславословѣашете, славословѣѣшете, славословѣшете, славословѣасте, славословѣѣсте, славословѣсте, славословѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
славословѣахѫ, славословѣѣхѫ, славословѣхѫ, славословѣахѹ, славословѣѣхѹ, славословѣхѹ, славословѧхѹславословѣаховѣ, славословѣѣховѣ, славословѣховѣ, славословѧховѣславословѣашета, славословѣѣшета, славословѣшета, славословѣаста, славословѣѣста, славословѣста, славословѧстаславословѣашете, славословѣѣшете, славословѣшете, славословѣасте, славословѣѣсте, славословѣсте, славословѧсте
славословт -славословлѭ -славословш несв Славословя, възхвалявам, прославям, възвеличавам ѡца же  сна. ꙇ дха вꙿс прѣстааго. едномѫдръно вѣрън. славословмъ. достоно молѧще сѧ СЕ 86а 16—17 агг҄ельскъ гласъ слꙑшанъ бꙑстъ. поѭштемъ  славословꙙштемъ ба С 110.25 ꙗкоже  їѡна поклон сꙙ мѹже поклон сꙙ. то  аꙁъ пае поклон҄ѫ сꙙ  славословьѭ  въꙁношѫ  С 261.25 Прич. сег. деят. като същ. славословѧще м мн [οἱ] δοξολογοῦντες Тези, които славословят, възхваляват, възвеличават някого не ꙁавдꙙште благодѣан ... вон побѣдотворц. лкъ славословꙙштхъ. колко сꙙ бꙑ трѹдлъ да бꙑ нѣкако обрѣлъ. понѣ дного ꙁа тꙙ молꙙшта га С 95.10—11 Изч СЕ С Калка от гр δοξολογέω Превежда и гр. δοξάζω Нвб славословя ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА