Исторически речник
стръпътвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
стръпътвъ, стръпътвьстръпътвастръпътвѹстръпътвъ, стръпътвьстръпътвастръпътвомь, стръпътвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
стръпътвѣстръпътве, стръпътвꙑстръпътвстръпътвъ, стръпътвьстръпътвомъ, стръпътвомьстръпътвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
стръпътвꙑстръпътвѣхъ, стръпътвѣхьстръпътвастръпътвѹстръпътвомастръпътво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
стръпътвастръпътвѹстръпътвостръпътвастръпътвомь, стръпътвомъстръпътвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
стръпътвастръпътвъ, стръпътвьстръпътвомъ, стръпътвомьстръпътвастръпътвꙑстръпътвѣхъ, стръпътвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
стръпътвѣстръпътвѹстръпътвомастръпътвастръпътвꙑ, стръпътвѫстръпътвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
стръпътвѫстръпътвоѭ, стръпътвоѫ, стръпътвоѧ, стръпътвоюстръпътвѣстръпътвꙑстръпътвъ, стръпътвьстръпътвамъ, стръпътвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
стръпътвꙑстръпътвамстръпътвахъ, стръпътвахьстръпътвѣстръпътвѹстръпътвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
стръпътвꙑ, стръпътвꙑ, стръпътвостръпътваго, стръпътваего, стръпътвааго, стръпътваго, стръпътвого, стръпътвога, стръпътвгостръпътвѹмѹ, стръпътвѹемѹ, стръпътвѹѹмѹ, стръпътвѹмѹ, стръпътвоомѹ, стръпътвомѹ, стръпътвоѹмѹ, стръпътвмѹстръпътвꙑ, стръпътвꙑ, стръпътвостръпътваго, стръпътваего, стръпътвааго, стръпътваго, стръпътвого, стръпътвога, стръпътвгостръпътвꙑмь, стръпътвꙑмь, стръпътвꙑмъ, стръпътвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
стръпътвѣмь, стръпътвѣемь, стръпътвѣѣмь, стръпътвѣамь, стръпътвѣмь, стръпътвѣмъ, стръпътвѣемъ, стръпътвѣѣмъ, стръпътвѣамъ, стръпътвѣмъ, стръпътвомь, стръпътвомъстръпътвꙑ, стръпътвꙑ, стръпътвостръпътвстръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхь, стръпътвꙑхь, стръпътвѣхъ, стръпътвѣхьстръпътвꙑмъ, стръпътвꙑмъ, стръпътвꙑмь, стръпътвꙑмь, стръпътвѣмъ, стръпътвѣмьстръпътвꙑѧ, стръпътвꙑꙗ, стръпътвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
стръпътвꙑм, стръпътвꙑмстръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхь, стръпътвꙑхьстръпътваꙗ, стръпътваа, стръпътваѣстръпътвѹю, стръпътвоюстръпътвꙑма, стръпътвꙑмастръпътво, стръпътвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
стръпътваго, стръпътваего, стръпътвааго, стръпътваго, стръпътвого, стръпътвога, стръпътвгостръпътвѹмѹ, стръпътвѹемѹ, стръпътвѹѹмѹ, стръпътвѹмѹ, стръпътвоомѹ, стръпътвомѹ, стръпътвоѹмѹ, стръпътвмѹстръпътво, стръпътвоестръпътваго, стръпътваего, стръпътвааго, стръпътваго, стръпътвого, стръпътвога, стръпътвгостръпътвꙑмь, стръпътвꙑмь, стръпътвꙑмъ, стръпътвꙑмъстръпътвѣмь, стръпътвѣемь, стръпътвѣѣмь, стръпътвѣамь, стръпътвѣмь, стръпътвѣмъ, стръпътвѣемъ, стръпътвѣѣмъ, стръпътвѣамъ, стръпътвѣмъ, стръпътвомь, стръпътвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
стръпътво, стръпътвоестръпътваꙗ, стръпътваа, стръпътваѣ, стръпътваѧстръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхь, стръпътвꙑхь, стръпътвѣхъ, стръпътвѣхьстръпътвꙑмъ, стръпътвꙑмъ, стръпътвꙑмь, стръпътвꙑмь, стръпътвѣмъ, стръпътвѣмьстръпътваꙗ, стръпътваа, стръпътваѣ, стръпътваѧстръпътвꙑм, стръпътвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
стръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхь, стръпътвꙑхьстръпътвѣстръпътвѹю, стръпътвоюстръпътвꙑма, стръпътвꙑмастръпътваꙗ, стръпътваа, стръпътваѣ, стръпътваѧстръпътвꙑѧ, стръпътвꙑꙗ, стръпътвѫѭ, стръпътвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
стръпътвѣ, стръпътвостръпътвѫѭ, стръпътвѹю, стръпътвоѭ, стръпътвоюстръпътвѫѭ, стръпътвоѫ, стръпътвоѧ, стръпътвоюстръпътвѣстръпътвꙑѧ, стръпътвꙑꙗ, стръпътвꙑестръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхъ, стръпътвѣхъ, стръпътвꙑхь, стръпътвꙑхь, стръпътвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
стръпътвꙑмъ, стръпътвꙑмъ, стръпътвѣмъ, стръпътвꙑмь, стръпътвꙑмь, стръпътвѣмьстръпътвꙑѧ, стръпътвꙑꙗ, стръпътвꙑестръпътвꙑм, стръпътвꙑмстръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхъ, стръпътвꙑхь, стръпътвꙑхьстръпътвѣстръпътвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
стръпътвꙑма, стръпътвꙑмастръпътвѣ, стръпътвѣшстръпътвѣшастръпътвѣшѹ, стръпътвѣшюстръпътвѣстръпътвѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
стръпътвѣшемь, стръпътвѣшемъстръпътвѣшстръпътвѣстръпътвѣше, стръпътвѣшстръпътвѣшь, стръпътвѣшъстръпътвѣшемъ, стръпътвѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
стръпътвѣшѧстръпътвѣшстръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхьстръпътвѣшастръпътвѣшѹ, стръпътвѣшюстръпътвѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
стръпътвѣе, стръпътвѣ, стръпътвѣшестръпътвѣшастръпътвѣшѹ, стръпътвѣшюстръпътвѣе, стръпътвѣ, стръпътвѣшестръпътвѣшастръпътвѣшемь, стръпътвѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
стръпътвѣшстръпътвѣе, стръпътвѣстръпътвѣша, стръпътвѣшстръпътвѣшь, стръпътвѣшъстръпътвѣшемъ, стръпътвѣшемьстръпътвѣша, стръпътвѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
стръпътвѣшстръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхьстръпътвѣшстръпътвѣшѹ, стръпътвѣшюстръпътвѣшемастръпътвѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
стръпътвѣшѧ, стръпътвѣшѫ, стръпътвѣшестръпътвѣшстръпътвѣшѫ, стръпътвѣшѧ, стръпътвѣшѹстръпътвѣшеѭ, стръпътвѣшеѫ, стръпътвѣшеѧ, стръпътвѣшеюстръпътвѣшстръпътвѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
стръпътвѣшѧ, стръпътвѣшѫ, стръпътвѣшестръпътвѣшь, стръпътвѣшъстръпътвѣшамъ, стръпътвѣшамьстръпътвѣшѧ, стръпътвѣше, стръпътвѣшѫстръпътвѣшамстръпътвѣшахъ, стръпътвѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
стръпътвѣшстръпътвѣшѹ, стръпътвѣшюстръпътвѣшамастръпътвѣ, стръпътвѣшстръпътвѣшаго, стръпътвѣшаего, стръпътвѣшааго, стръпътвѣшагостръпътвѣшѹмѹ, стръпътвѣшѹемѹ, стръпътвѣшѹѹмѹ, стръпътвѣшѹмѹ, стръпътвѣшюмѹ, стръпътвѣшюемѹ, стръпътвѣшюѹмѹ, стръпътвѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
стръпътвѣстръпътвѣшаго, стръпътвѣшаего, стръпътвѣшааго, стръпътвѣшагостръпътвѣшмь, стръпътвѣшмь, стръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмъстръпътвѣшмь, стръпътвѣшмь, стръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмъстръпътвѣстръпътвѣше, стръпътвѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
стръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхь, стръпътвѣшхьстръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмьстръпътвѣшѧѧ, стръпътвѣшее, стръпътвѣшѫѫстръпътвѣшм, стръпътвѣшмстръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхьстръпътвѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
стръпътвѣшѹю, стръпътвѣшююстръпътвѣшма, стръпътвѣшмастръпътвѣе, стръпътвѣ, стръпътвѣшее, стръпътвѣшестръпътвѣшаго, стръпътвѣшаего, стръпътвѣшааго, стръпътвѣшагостръпътвѣшѹмѹ, стръпътвѣшѹемѹ, стръпътвѣшѹѹмѹ, стръпътвѣшѹмѹ, стръпътвѣшюмѹ, стръпътвѣшюемѹ, стръпътвѣшюѹмѹ, стръпътвѣшюмѹстръпътвѣе, стръпътвѣ, стръпътвѣшее, стръпътвѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
стръпътвѣшаго, стръпътвѣшаего, стръпътвѣшааго, стръпътвѣшагостръпътвѣшмь, стръпътвѣшмь, стръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмъстръпътвѣшмь, стръпътвѣшмь, стръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмъстръпътвѣе, стръпътвѣ, стръпътвѣшее, стръпътвѣшестръпътвѣшаꙗ, стръпътвѣшаѣ, стръпътвѣшаѧстръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхь, стръпътвѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
стръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмьстръпътвѣшаꙗ, стръпътвѣшаѣ, стръпътвѣшаѧстръпътвѣшм, стръпътвѣшмстръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхьстръпътвѣшстръпътвѣшѹю, стръпътвѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
стръпътвѣшма, стръпътвѣшмастръпътвѣшꙗ, стръпътвѣшѣ, стръпътвѣшаꙗстръпътвѣшѧѧ, стръпътвѣшѧѩ, стръпътвѣшѫѫ, стръпътвѣшаѧ, стръпътвѣшее, стръпътвѣшеѥстръпътвѣшстръпътвѣшѫѫ, стръпътвѣшѫѭ, стръпътвѣшѧѧ, стръпътвѣшѧѩ, стръпътвѣшююстръпътвѣшѫѫ, стръпътвѣшѫѭ, стръпътвѣшѧѧ, стръпътвѣшѧѩ, стръпътвѣшюю, стръпътвѣшеѭ, стръпътвѣшеѫ, стръпътвѣшеѧ, стръпътвѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
стръпътвѣшстръпътвѣшꙗ, стръпътвѣшѣстръпътвѣшѧѧ, стръпътвѣшѧѩ, стръпътвѣшѫѫ, стръпътвѣшаѧ, стръпътвѣшее, стръпътвѣшеѥстръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхь, стръпътвѣшхьстръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмъ, стръпътвѣшмь, стръпътвѣшмьстръпътвѣшѧѧ, стръпътвѣшѧѩ, стръпътвѣшѫѫ, стръпътвѣшаѧ, стръпътвѣшее, стръпътвѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
стръпътвѣшм, стръпътвѣшмстръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхъ, стръпътвѣшхь, стръпътвѣшхьстръпътвѣшстръпътвѣшѹю, стръпътвѣшююстръпътвѣшма, стръпътвѣшма
стръпътвъ -ꙑ прил 1. Лукав, вероломен, коварен  съ стропътівомъ раꙁвратіш сѩ С 17.27 2. Упорит, опърничав, непокорен да не бѫдѫтъ ѣко отьці хъ. родъ стопьтівъ (погр. вм. стропьтівъ, Север., с. 100, бел. под линия)  прогнѣваѩі СП 77.8 Изч СП Гр στρεβλός σκόλιος стропътівъ стропьтівъ Нвб Ø