Исторически речник
скѫдо  
скѫдо нареч Оскъдно, ограничено, недостатъчно нъ пон҄еже скѫдо бѣаше водꙑ деже жвѣаше ... сътвор панцѫ ... на прман дъждьнꙑхъ водъ С 549.10 Изч С Нвб скъдно остар ОА ВА НГер ЕтМл БТР ДА Срв [о]скъдно