Исторически речник
сверѣповат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сверѣповатсверѣпѹѭ, сверѣпѹѫ, сверѣпѹѧ, сверѣпѹюсверѣпѹш, сверѣпѹеш, сверѣпѹѹшсверѣпѹтъ, сверѣпѹетъ, сверѣпѹѹтъ, сверѣпѹть, сверѣпѹеть, сверѣпѹѹть, сверѣпѹт, сверѣпѹет, сверѣпѹѹтсверѣпѹмъ, сверѣпѹемъ, сверѣпѹѹмъ, сверѣпѹмь, сверѣпѹемь, сверѣпѹѹмь, сверѣпѹм, сверѣпѹем, сверѣпѹѹм, сверѣпѹмо, сверѣпѹемо, сверѣпѹѹмосверѣпѹте, сверѣпѹете, сверѣпѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сверѣпѹѭтъ, сверѣпѹѫтъ, сверѣпѹѧтъ, сверѣпѹютъ, сверѣпѹѭть, сверѣпѹѫть, сверѣпѹѧть, сверѣпѹють, сверѣпѹѭт, сверѣпѹѫт, сверѣпѹѧт, сверѣпѹютсверѣпѹвѣ, сверѣпѹевѣ, сверѣпѹѹвѣсверѣпѹта, сверѣпѹета, сверѣпѹѹтасверѣпѹте, сверѣпѹете, сверѣпѹѹтесверѣпѹсверѣпѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сверѣпѹмъ, сверѣпѹмь, сверѣпѹмсверѣпѹтесверѣпѹвѣсверѣпѹтасверѣповахъ, сверѣповахь, сверѣповахсверѣпова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сверѣповасверѣповахомъ, сверѣповахомь, сверѣповахом, сверѣповахомꙑсверѣповастесверѣповашѧ, сверѣповашѫ, сверѣповаша, сверѣповаше, сверѣповахѫсверѣповаховѣсверѣповаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сверѣповастесверѣповаахъ, сверѣповахъ, сверѣповаахь, сверѣповахь, сверѣповаах, сверѣповахсверѣповааше, сверѣповашесверѣповааше, сверѣповашесверѣповаахомъ, сверѣповахомъ, сверѣповаахомь, сверѣповахомь, сверѣповаахом, сверѣповахомсверѣповаашете, сверѣповашете, сверѣповаасте, сверѣповасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сверѣповаахѫ, сверѣповахѫ, сверѣповаахѹ, сверѣповахѹсверѣповааховѣ, сверѣповаховѣсверѣповаашета, сверѣповашета, сверѣповааста, сверѣповастасверѣповаашете, сверѣповашете, сверѣповаасте, сверѣповасте
сверѣповат -сверѣпѹѭ -сверѣпѹш несв Свирепствам, беснея, разярен съм лма же въ нꙑ стъ не тꙑ ѹбо сверѣпѹ отъ ба ненавдмъ не ꙁвол любт насъ С 71.22 Изч С Гр ἄγριος Нвб Срв свирепея, свирепствам ОА ВА ЕтМл БТР АР ЕА