Исторически речник
самолевъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
самолевъ, самолевьсамолевасамолевѹсамолевь, самолевъсамолевасамолевомь, самолевомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
самолевѣсамолеве, самолевъсамолевсамолевъ, самолевьсамолевомъ, самолевомьсамолевꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
самолевꙑсамолевѣхъ, самолевѣхьсамолевасамолевѹсамолевомасамолево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
самолевасамолевѹсамолевосамолевасамолевомь, самолевомъсамолевѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
самолевасамолевъ, самолевьсамолевомъ, самолевомьсамолевасамолевꙑсамолевѣхъ, самолевѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
самолевѣсамолевѹсамолевомасамолевасамолевꙑ, самолевѫсамолевѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
самолевѫ, самолевѹсамолевоѭ, самолевоѫ, самолевоѧ, самолевоюсамолевѣсамолевꙑсамолевъ, самолевьсамолевамъ, самолевамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
самолевꙑсамолевамсамолевахъ, самолевахьсамолевѣсамолевѹсамолевама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
самолевꙑ, самолевꙑ, самолевосамолеваго, самолеваего, самолевааго, самолеваго, самолевого, самолевога, самолевгосамолевѹмѹ, самолевѹемѹ, самолевѹѹмѹ, самолевѹмѹ, самолевоомѹ, самолевомѹ, самолевоѹмѹ, самолевмѹсамолевꙑ, самолевꙑ, самолевосамолеваго, самолеваего, самолевааго, самолеваго, самолевого, самолевога, самолевгосамолевꙑмь, самолевꙑмь, самолевꙑмъ, самолевꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
самолевѣмь, самолевѣемь, самолевѣѣмь, самолевѣамь, самолевѣмь, самолевѣмъ, самолевѣемъ, самолевѣѣмъ, самолевѣамъ, самолевѣмъ, самолевомь, самолевомъсамолевꙑ, самолевꙑ, самолевосамолевсамолевꙑхъ, самолевꙑхъ, самолевꙑхь, самолевꙑхь, самолевѣхъ, самолевѣхьсамолевꙑмъ, самолевꙑмъ, самолевꙑмь, самолевꙑмь, самолевѣмъ, самолевѣмьсамолевꙑѧ, самолевꙑꙗ, самолевꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
самолевꙑм, самолевꙑмсамолевꙑхъ, самолевꙑхъ, самолевꙑхь, самолевꙑхьсамолеваꙗ, самолеваа, самолеваѣсамолевѹю, самолевоюсамолевꙑма, самолевꙑмасамолево, самолевое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
самолеваго, самолеваего, самолевааго, самолеваго, самолевого, самолевога, самолевгосамолевѹмѹ, самолевѹемѹ, самолевѹѹмѹ, самолевѹмѹ, самолевоомѹ, самолевомѹ, самолевоѹмѹ, самолевмѹсамолево, самолевоесамолеваго, самолеваего, самолевааго, самолеваго, самолевого, самолевога, самолевгосамолевꙑмь, самолевꙑмь, самолевꙑмъ, самолевꙑмъсамолевѣмь, самолевѣемь, самолевѣѣмь, самолевѣамь, самолевѣмь, самолевѣмъ, самолевѣемъ, самолевѣѣмъ, самолевѣамъ, самолевѣмъ, самолевомь, самолевомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
самолево, самолевоесамолеваꙗ, самолеваа, самолеваѣ, самолеваѧсамолевꙑхъ, самолевꙑхъ, самолевꙑхь, самолевꙑхь, самолевѣхъ, самолевѣхьсамолевꙑмъ, самолевꙑмъ, самолевꙑмь, самолевꙑмь, самолевѣмъ, самолевѣмьсамолеваꙗ, самолеваа, самолеваѣ, самолеваѧсамолевꙑм, самолевꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
самолевꙑхъ, самолевꙑхъ, самолевꙑхь, самолевꙑхьсамолевѣсамолевѹю, самолевоюсамолевꙑма, самолевꙑмасамолеваꙗ, самолеваа, самолеваѣ, самолеваѧсамолевꙑѧ, самолевꙑꙗ, самолевѫѭ, самолевꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
самолевѣ, самолевосамолевѫѭ, самолевѹю, самолевоѭ, самолевоюсамолевѫѭ, самолевоѫ, самолевоѧ, самолевоюсамолевѣсамолевꙑѧ, самолевꙑꙗ, самолевꙑесамолевꙑхъ, самолевꙑхъ, самолевѣхъ, самолевꙑхь, самолевꙑхь, самолевѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
самолевꙑмъ, самолевꙑмъ, самолевѣмъ, самолевꙑмь, самолевꙑмь, самолевѣмьсамолевꙑѧ, самолевꙑꙗ, самолевꙑесамолевꙑм, самолевꙑмсамолевꙑхъ, самолевꙑхъ, самолевꙑхь, самолевꙑхьсамолевѣсамолевѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
самолевꙑма, самолевꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
самолевъ прил притеж ЛИ Самуилов, който е на Самуил м҇ⷧа анна мре самоꙇлевꙑ СП Песен 6, огл Изч СП Гр [τοῦ] Σαμουήλ самоꙇлевъ Нвб Самуилов ФИ СтИл,РЛФИ