Исторически речник
съкрѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкрѹшатсъкрѹшаѭ, съкрѹшаѫ, съкрѹшаѧ, съкрѹшаюсъкрѹшаш, съкрѹшаеш, съкрѹшаашсъкрѹшатъ, съкрѹшаетъ, съкрѹшаатъ, съкрѹшать, съкрѹшаеть, съкрѹшаать, съкрѹшат, съкрѹшает, съкрѹшаатсъкрѹшамъ, съкрѹшаемъ, съкрѹшаамъ, съкрѹшамь, съкрѹшаемь, съкрѹшаамь, съкрѹшам, съкрѹшаем, съкрѹшаам, съкрѹшамо, съкрѹшаемо, съкрѹшаамосъкрѹшате, съкрѹшаете, съкрѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкрѹшаѭтъ, съкрѹшаѫтъ, съкрѹшаѧтъ, съкрѹшаютъ, съкрѹшаѭть, съкрѹшаѫть, съкрѹшаѧть, съкрѹшають, съкрѹшаѭт, съкрѹшаѫт, съкрѹшаѧт, съкрѹшаютсъкрѹшавѣ, съкрѹшаевѣ, съкрѹшаавѣсъкрѹшата, съкрѹшаета, съкрѹшаатасъкрѹшате, съкрѹшаете, съкрѹшаатесъкрѹшасъкрѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкрѹшамъ, съкрѹшамь, съкрѹшамсъкрѹшатесъкрѹшавѣсъкрѹшатасъкрѹшахъ, съкрѹшахь, съкрѹшахсъкрѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкрѹшасъкрѹшахомъ, съкрѹшахомь, съкрѹшахом, съкрѹшахмꙑсъкрѹшастесъкрѹшашѧ, съкрѹшашѫ, съкрѹшаша, съкрѹшаше, съкрѹшахѫсъкрѹшаховѣсъкрѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкрѹшастесъкрѹшаахъ, съкрѹшахъ, съкрѹшаахь, съкрѹшахь, съкрѹшаах, съкрѹшахсъкрѹшааше, съкрѹшашесъкрѹшааше, съкрѹшашесъкрѹшаахомъ, съкрѹшахомъ, съкрѹшаахомь, съкрѹшахомь, съкрѹшаахом, съкрѹшахомсъкрѹшаашете, съкрѹшашете, съкрѹшаасте, съкрѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкрѹшаахѫ, съкрѹшахѫ, съкрѹшаахѹ, съкрѹшахѹсъкрѹшааховѣ, съкрѹшаховѣсъкрѹшаашета, съкрѹшашета, съкрѹшааста, съкрѹшастасъкрѹшаашете, съкрѹшашете, съкрѹшаасте, съкрѹшасте
съкрѹшат -съкрѹшаѭ -съкрѹшаш несв 1. Строшавам, троша, пречупвам, чупя ꙁане мъногꙑ кратꙑ пѫтꙑ  ѫж желѣꙁнꙑ съвѧ(ꙁа)нѫ сѫщю. прѣтръꙁаахѫ сѧ отъ него. ѫжа желѣꙁна  пѫта съкрѹшаахѫ сѧ М Мк 5.4 З алеѯандръ ... вдꙙ вьсꙙ ѹдꙑ протꙙженꙑ  вьсꙙ кост своѧ съкрꙋшамꙑ С 159.9—10 2. Сразявам, поразявам, разбивам паде тѹ пѣнꙑ тѣштꙙ  съкрѹшамъ С 553.11 съкрѹшаѩ συντρίβων Който събаря, поваля гласъ гнъ съкрѹшаѭштааго кедрꙑ СП 28.5 3. Мъча, измъчвам ꙇ се дхъ емлетъ. ꙇ вънеꙁаапѫ въпетъ  прѫжаатъ сѧ съ пѣнам. ꙇ едъва оходтъ отъ него съкрѹшаѩ  М Лк 9.39 З А СК прѣбꙑ же бѣсъ нмꙿже хѹже съкрѹшаѧ старьца.  ꙙсто на ꙁемьѭ помештꙙ  оскръбьꙗѧ С 553.3 тако беꙁ млост отъ сѫпротвнааго бѣса мѫмъ  съкрѹшамъ. страждꙙ вьсѣмъ тѣломъ С 553.17 Изч М З А СК СП С Гр συντρίβω съкрꙋшат Нвб съкрушавам ОА ВА ЕтМл БТР АР