Исторически речник
сълежат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълежатсълежѫ, сълежѹсълежшсълежтъ, сълежть, сълежтсълежмъ, сълежмь, сълежм, сълежмосълежте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълежѧтъ, сълежѧть, сълежѧтсълежвѣсълежтасълежтесълежсълеж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълежмъ, сълежмь, сълежмсълежтесълежвѣсълежтасълежахъ, сълежахь, сълежахсълежа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълежасълежахомъ, сълежахомь, сълежахом, сълежахмꙑсълежастесълежашѧ, сълежашѫ, сълежаша, сълежаше, сълежахѫсълежаховѣсълежаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълежастесълежаахъ, сълежахъ, сълежаахь, сълежахь, сълежаах, сълежахсълежааше, сълежашесълежааше, сълежашесълежаахомъ, сълежахомъ, сълежаахомь, сълежахомь, сълежаахом, сълежахомсълежаашете, сълежашете, сълежаасте, сълежасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сълежаахѫ, сълежахѫ, сълежаахѹ, сълежахѹсълежааховѣ, сълежаховѣсълежаашета, сълежашета, сълежааста, сълежастасълежаашете, сълежашете, сълежаасте, сълежасте
сълежат -сълежѫ -сълежш несв 1. Лежа болен отъкрꙑшѧ покровъ деже бѣ. ꙇ прокопавъше съвѣсшѧ одръ на немьже ослабленꙑ сълежааше М Мк 2.4 З А 2. Прич. сег. деят. сълежѧ a) κείμενος Погребан, положен в земята след смъртта прен ꙇ съмрът ꙇꙁгонѧ. ꙇ вьскрѣшаѩ абе. сълажѧщаа тѣлеса. отъ вѣка СЕ 26b 20—21 b) ὁ ἀσϑενῶν Лежащ болен човек моⷧ҇ наⷣ҇ сълежѧщꙇмь на многа лѣта СЕ 26b 12 Изч М З А СЕ Гр κατάκειμαι сьлежат Нвб Срв лежа ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ