Исторически речник
сѹхота  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сѹхотасѹхотꙑ, сѹхотѫсѹхотѣсѹхотѫ, сѹхотѹсѹхотоѭ, сѹхотоѫ, сѹхотоѧ, сѹхотоюсѹхотѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сѹхотосѹхотꙑсѹхотъ, сѹхотьсѹхотамъ, сѹхотамьсѹхотамсѹхотахъ, сѹхотахь
NfOuNfGuNfDu
сѹхотѣсѹхотѹсѹхотама
сѹхота -ꙑ ж Сухота, сухост ꙗкоже въ градѣ н смокꙑ бѫдетъ. н дѫбъ нкакъже многꙑѧ рад топлотꙑ  сѹхотꙑ. въꙁдꙋха лаврьскааго С 301.13 два о лѣто въꙁмогошꙙ сꙙ прѧт садове многꙑѧ рад хѹхотꙑ (погр. вм. сѹхотꙑ, Север., с. 301, бел. под линия). ꙗкоже глаголахъ  ꙁновъ велкꙑхъ С 301.23 Изч С Гр ξηρότης Нвб сухота ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА