Исторически речник
събрань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
събран, събраньсъбранꙗ, събрана, събраньꙗсъбраню, събранѹ, събраньюсъбранмь, събраньмь, събранмъ, събраньмъ, събранмь, събранмъсъбран, събрань, събрансъбранꙗ, събрана, събраньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
събран, събрань, събранесъбранмъ, събраньмъ, събранмь, събраньмь, събранмъ, събранмь, събраномъ, събранамъсъбран, събрань, събран, събранмсъбранхъ, събраньхъ, събранхь, събраньхь, събранхъ, събранхьсъбран, събраньсъбраню, събранѹ, събранью
NnDu
събранма, събраньма, събранма, събранма
събрань -ꙗ ср 1. Събиране, бране [на плодове, растения]  объхождааше пѹстꙑн҄ѫ. събранꙗ рад саморастѫштхъ мелагр отъ нхъже кръмꙙтъ сꙙ же въ пѹстꙑн҄і отъходьнц С 289.10 2. Поетически текст, предназначен за музикално изпълнение; псалом, песен ѹне бꙑ сце гнѣват сꙙ на тѣхъ. же плꙙсцемъ събран пшѫтъ. тѣхъ бо не внꙿнꙑ сътворш слѹшаѧ пѣсн С 403.19 Изч С Гр συλλογή [τὰ] δράματα събран Нвб събирание остар ОА ВА НГер Срв събиране ОА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА