Исторически речник
съкровьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
съкровьнъ, съкровьньсъкровьнасъкровьнѹсъкровьнъ, съкровьньсъкровьнасъкровьномь, съкровьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
съкровьнѣсъкровьне, съкровьнꙑсъкровьнсъкровьнъ, съкровьньсъкровьномъ, съкровьномьсъкровьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
съкровьнꙑсъкровьнѣхъ, съкровьнѣхьсъкровьнасъкровьнѹсъкровьномасъкровьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
съкровьнасъкровьнѹсъкровьносъкровьнасъкровьномь, съкровьномъсъкровьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
съкровьнасъкровьнъ, съкровьньсъкровьномъ, съкровьномьсъкровьнасъкровьнꙑсъкровьнѣхъ, съкровьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
съкровьнѣсъкровьнѹсъкровьномасъкровьнасъкровьнꙑ, съкровьнѫсъкровьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
съкровьнѫ, съкровьнѹсъкровьнѭ, съкровьноѫ, съкровьноѧ, съкровьноюсъкровьнѣсъкровьнꙑсъкровьнъ, съкровьньсъкровьнамъ, съкровьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
съкровьнꙑсъкровьнамсъкровьнахъ, съкровьнахьсъкровьнѣсъкровьнѹсъкровьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
съкровьнꙑ, съкровьнꙑ, съкровьносъкровьнаго, съкровьнаего, съкровьнааго, съкровьнаго, съкровьного, съкровьнога, съкровьнгосъкровьнѹмѹ, съкровьнѹемѹ, съкровьнѹѹмѹ, съкровьнѹмѹ, съкровьноомѹ, съкровьномѹ, съкровьноѹмѹ, съкровьнмѹсъкровьнꙑ, съкровьнꙑ, съкровьносъкровьнаго, съкровьнаего, съкровьнааго, съкровьнаго, съкровьного, съкровьнога, съкровьнгосъкровьнꙑмь, съкровьнꙑмь, съкровьнꙑмъ, съкровьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
съкровьнѣмь, съкровьнѣемь, съкровьнѣѣмь, съкровьнѣамь, съкровьнѣмь, съкровьнѣмъ, съкровьнѣемъ, съкровьнѣѣмъ, съкровьнѣамъ, съкровьнѣмъ, съкровьномь, съкровьномъсъкровьнꙑ, съкровьнꙑ, съкровьносъкровьнсъкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхь, съкровьнꙑхь, съкровьнѣхъ, съкровьнѣхьсъкровьнꙑмъ, съкровьнꙑмъ, съкровьнꙑмь, съкровьнꙑмь, съкровьнѣмъ, съкровьнѣмьсъкровьнꙑѧ, съкровьнꙑꙗ, съкровьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
съкровьнꙑм, съкровьнꙑмсъкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхь, съкровьнꙑхьсъкровьнаꙗ, съкровьнаа, съкровьнаѣсъкровьнѹю, съкровьноюсъкровьнꙑма, съкровьнꙑмасъкровьно, съкровьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
съкровьнаго, съкровьнаего, съкровьнааго, съкровьнаго, съкровьного, съкровьнога, съкровьнгосъкровьнѹмѹ, съкровьнѹемѹ, съкровьнѹѹмѹ, съкровьнѹмѹ, съкровьноомѹ, съкровьномѹ, съкровьноѹмѹ, съкровьнмѹсъкровьно, съкровьноесъкровьнаго, съкровьнаего, съкровьнааго, съкровьнаго, съкровьного, съкровьнога, съкровьнгосъкровьнꙑмь, съкровьнꙑмь, съкровьнꙑмъ, съкровьнꙑмъсъкровьнѣмь, съкровьнѣемь, съкровьнѣѣмь, съкровьнѣамь, съкровьнѣмь, съкровьнѣмъ, съкровьнѣемъ, съкровьнѣѣмъ, съкровьнѣамъ, съкровьнѣмъ, съкровьномь, съкровьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
съкровьно, съкровьноесъкровьнаꙗ, съкровьнаа, съкровьнаѣ, съкровьнаѧсъкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхь, съкровьнꙑхь, съкровьнѣхъ, съкровьнѣхьсъкровьнꙑмъ, съкровьнꙑмъ, съкровьнꙑмь, съкровьнꙑмь, съкровьнѣмъ, съкровьнѣмьсъкровьнаꙗ, съкровьнаа, съкровьнаѣ, съкровьнаѧсъкровьнꙑм, съкровьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
съкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхь, съкровьнꙑхьсъкровьнѣсъкровьнѹю, съкровьноюсъкровьнꙑма, съкровьнꙑмасъкровьнаꙗ, съкровьнаа, съкровьнаѣ, съкровьнаѧсъкровьнꙑѧ, съкровьнꙑꙗ, съкровьнѫѭ, съкровьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
съкровьнѣ, съкровьносъкровьнѫѭ, съкровьнѹю, съкровьноѭ, съкровьноюсъкровьнѫѭ, съкровьноѫ, съкровьноѧ, съкровьноюсъкровьнѣсъкровьнꙑѧ, съкровьнꙑꙗ, съкровьнꙑесъкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхъ, съкровьнѣхъ, съкровьнꙑхь, съкровьнꙑхь, съкровьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
съкровьнꙑмъ, съкровьнꙑмъ, съкровьнѣмъ, съкровьнꙑмь, съкровьнꙑмь, съкровьнѣмьсъкровьнꙑѧ, съкровьнꙑꙗ, съкровьнꙑесъкровьнꙑм, съкровьнꙑмсъкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхъ, съкровьнꙑхь, съкровьнꙑхьсъкровьнѣсъкровьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
съкровьнꙑма, съкровьнꙑмасъкровьнѣ, съкровьнѣшсъкровьнѣшасъкровьнѣшѹ, съкровьнѣшюсъкровьнѣсъкровьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
съкровьнѣшемь, съкровьнѣшемъсъкровьнѣшсъкровьнѣсъкровьнѣше, съкровьнѣшсъкровьнѣшь, съкровьнѣшъсъкровьнѣшемъ, съкровьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
съкровьнѣшѧсъкровьнѣшсъкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхьсъкровьнѣшасъкровьнѣшѹ, съкровьнѣшюсъкровьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
съкровьнѣе, съкровьнѣ, съкровьнѣшесъкровьнѣшасъкровьнѣшѹ, съкровьнѣшюсъкровьнѣе, съкровьнѣ, съкровьнѣшесъкровьнѣшасъкровьнѣшемь, съкровьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
съкровьнѣшсъкровьнѣе, съкровьнѣсъкровьнѣша, съкровьнѣшсъкровьнѣшь, съкровьнѣшъсъкровьнѣшемъ, съкровьнѣшемьсъкровьнѣша, съкровьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
съкровьнѣшсъкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхьсъкровьнѣшсъкровьнѣшѹ, съкровьнѣшюсъкровьнѣшемасъкровьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
съкровьнѣшѧ, съкровьнѣшѫ, съкровьнѣшесъкровьнѣшсъкровьнѣшѫ, съкровьнѣшѧ, съкровьнѣшѹсъкровьнѣшеѭ, съкровьнѣшеѫ, съкровьнѣшеѧ, съкровьнѣшеюсъкровьнѣшсъкровьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
съкровьнѣшѧ, съкровьнѣшѫ, съкровьнѣшесъкровьнѣшь, съкровьнѣшъсъкровьнѣшамъ, съкровьнѣшамьсъкровьнѣшѧ, съкровьнѣше, съкровьнѣшѫсъкровьнѣшамсъкровьнѣшахъ, съкровьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
съкровьнѣшсъкровьнѣшѹ, съкровьнѣшюсъкровьнѣшамасъкровьнѣ, съкровьнѣшсъкровьнѣшаго, съкровьнѣшаего, съкровьнѣшааго, съкровьнѣшагосъкровьнѣшѹмѹ, съкровьнѣшѹемѹ, съкровьнѣшѹѹмѹ, съкровьнѣшѹмѹ, съкровьнѣшюмѹ, съкровьнѣшюемѹ, съкровьнѣшюѹмѹ, съкровьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
съкровьнѣсъкровьнѣшаго, съкровьнѣшаего, съкровьнѣшааго, съкровьнѣшагосъкровьнѣшмь, съкровьнѣшмь, съкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмъсъкровьнѣшмь, съкровьнѣшмь, съкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмъсъкровьнѣсъкровьнѣше, съкровьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
съкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхь, съкровьнѣшхьсъкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмьсъкровьнѣшѧѧ, съкровьнѣшее, съкровьнѣшѫѫсъкровьнѣшм, съкровьнѣшмсъкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхьсъкровьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
съкровьнѣшѹю, съкровьнѣшююсъкровьнѣшма, съкровьнѣшмасъкровьнѣе, съкровьнѣ, съкровьнѣшее, съкровьнѣшесъкровьнѣшаго, съкровьнѣшаего, съкровьнѣшааго, съкровьнѣшагосъкровьнѣшѹмѹ, съкровьнѣшѹемѹ, съкровьнѣшѹѹмѹ, съкровьнѣшѹмѹ, съкровьнѣшюмѹ, съкровьнѣшюемѹ, съкровьнѣшюѹмѹ, съкровьнѣшюмѹсъкровьнѣе, съкровьнѣ, съкровьнѣшее, съкровьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
съкровьнѣшаго, съкровьнѣшаего, съкровьнѣшааго, съкровьнѣшагосъкровьнѣшмь, съкровьнѣшмь, съкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмъсъкровьнѣшмь, съкровьнѣшмь, съкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмъсъкровьнѣе, съкровьнѣ, съкровьнѣшее, съкровьнѣшесъкровьнѣшаꙗ, съкровьнѣшаѣ, съкровьнѣшаѧсъкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхь, съкровьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
съкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмьсъкровьнѣшаꙗ, съкровьнѣшаѣ, съкровьнѣшаѧсъкровьнѣшм, съкровьнѣшмсъкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхьсъкровьнѣшсъкровьнѣшѹю, съкровьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
съкровьнѣшма, съкровьнѣшмасъкровьнѣшꙗ, съкровьнѣшѣ, съкровьнѣшаꙗсъкровьнѣшѧѧ, съкровьнѣшѧѩ, съкровьнѣшѫѫ, съкровьнѣшаѧ, съкровьнѣшее, съкровьнѣшеѥсъкровьнѣшсъкровьнѣшѫѫ, съкровьнѣшѫѭ, съкровьнѣшѧѧ, съкровьнѣшѧѩ, съкровьнѣшююсъкровьнѣшѫѫ, съкровьнѣшѫѭ, съкровьнѣшѧѧ, съкровьнѣшѧѩ, съкровьнѣшюю, съкровьнѣшеѭ, съкровьнѣшеѫ, съкровьнѣшеѧ, съкровьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
съкровьнѣшсъкровьнѣшꙗ, съкровьнѣшѣсъкровьнѣшѧѧ, съкровьнѣшѧѩ, съкровьнѣшѫѫ, съкровьнѣшаѧ, съкровьнѣшее, съкровьнѣшеѥсъкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхь, съкровьнѣшхьсъкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмъ, съкровьнѣшмь, съкровьнѣшмьсъкровьнѣшѧѧ, съкровьнѣшѧѩ, съкровьнѣшѫѫ, съкровьнѣшаѧ, съкровьнѣшее, съкровьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
съкровьнѣшм, съкровьнѣшмсъкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхъ, съкровьнѣшхь, съкровьнѣшхьсъкровьнѣшсъкровьнѣшѹю, съкровьнѣшююсъкровьнѣшма, съкровьнѣшма
съкровьнъ -ꙑ прил Скрит, таен, недостъпен многомъ же лѣтомъ мнѫвъшемъ. ѹстро богъ. ꙗвт съкровъно богатъство їѡанново С 293.20 тѣмже стꙑ еппъ въ съкровьнѣ мѣстѣ сѣдꙙ вь пештерѣ прѣбꙑвааше С 535. 21 Изч С Гр κεκρυμμένος съкровънъ Нвб съкровен ОА ЕтМл БТР АР