Исторически речник
сътѫжень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сътѫжен, сътѫженьсътѫженꙗ, сътѫжена, сътѫженьꙗсътѫженю, сътѫженѹ, сътѫженьюсътѫженмь, сътѫженьмь, сътѫженмъ, сътѫженьмъ, сътѫженмь, сътѫженмъсътѫжен, сътѫжень, сътѫженсътѫженꙗ, сътѫжена, сътѫженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сътѫжен, сътѫжень, сътѫженесътѫженмъ, сътѫженьмъ, сътѫженмь, сътѫженьмь, сътѫженмъ, сътѫженмь, сътѫженомъ, сътѫженамъсътѫжен, сътѫжень, сътѫжен, сътѫженмсътѫженхъ, сътѫженьхъ, сътѫженхь, сътѫженьхь, сътѫженхъ, сътѫженхьсътѫжен, сътѫженьсътѫженю, сътѫженѹ, сътѫженью
NnDu
сътѫженма, сътѫженьма, сътѫженма, сътѫженма
сътѫжень -ꙗ ср беꙁ сътѫженьꙗ ἀνολιγώρως Безгрижно, без притеснение, спокойно етꙑр десꙙт же лѣтъ сътвор тѹ сѣдꙙ. беꙁъ сътѫженꙗ.  горꙙштѫ любьвьѭ.  божьствънꙑмъ огн҄емъ раꙁгараѧ сѧ прсно С 273.29 Изч С сътѫжен Нвб Срв стънжен прил диал ЕтМл