Исторически речник
ск҄нопгꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ск҄нопгꙗ, ск҄нопгьꙗск҄нопгѩ, ск҄нопгьѩ, ск҄нопгѫ, ск҄нопгеск҄нопг, ск҄нопгьск҄нопгѭ, ск҄нопгьѭ, ск҄нопгѫ, ск҄нопгѧ, ск҄нопгю, ск҄нопгѹск҄нопгѥѭ, ск҄нопгьѥѭ, ск҄нопгеѫ, ск҄нопгеѧ, ск҄нопгеюск҄нопг, ск҄нопгь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ск҄нопгѥск҄нопгѩ, ск҄нопгьѩ, ск҄нопгеск҄нопг, ск҄нопгь, ск҄нопгеск҄нопгꙗмъ, ск҄нопгꙗмь, ск҄нопгьꙗмъ, ск҄нопгьꙗмьск҄нопгꙗм, ск҄нопгьꙗмск҄нопгꙗхъ, ск҄нопгꙗхь, ск҄нопгьꙗхъ, ск҄нопгьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
ск҄нопг, ск҄нопгьск҄нопгю, ск҄нопгью, ск҄нопгѹск҄нопгꙗма, ск҄нопгьꙗма
ск҄нопгꙗ ж Еврейски празник разпъване на шатри бѣ же блꙁъ праꙁдьнкъ юдескъ. скнопгѣ М Йо 7.2 З А Изч М З А От гр σκηνοπηγία скнопіћа скнопгѣ