Исторически речник
сѹгобт  
сѹгобт вж сѹгѹбт