Исторически речник
съплескань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съплескан, съплесканьсъплесканꙗ, съплескана, съплесканьꙗсъплесканю, съплесканѹ, съплесканьюсъплесканмь, съплесканьмь, съплесканмъ, съплесканьмъ, съплесканмь, съплесканмъсъплескан, съплескань, съплескансъплесканꙗ, съплескана, съплесканьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съплескан, съплескань, съплесканесъплесканмъ, съплесканьмъ, съплесканмь, съплесканьмь, съплесканмъ, съплесканмь, съплесканомъ, съплесканамъсъплескан, съплескань, съплескан, съплесканмсъплесканхъ, съплесканьхъ, съплесканхь, съплесканьхь, съплесканхъ, съплесканхьсъплескан, съплесканьсъплесканю, съплесканѹ, съплесканью
NnDu
съплесканма, съплесканьма, съплесканма, съплесканма
съплескань -ꙗ ср Творение, дело, създание нъ ꙗко же  с твортъ то же  отьцъ твортъ. съплеска богъ спръва ловѣка. обою бꙑстъ съплескан. сътворвъ бо сь ловѣка по кап наше  по обраꙁѹ С 308.18 Изч С Гр πλάσμα съплескан Нвб Срв сплескан прич прил