Исторически речник
сукамна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сукамнасукамнꙑ, сукамнѫсукамнѣсукамнѫ, сукамнѹсукамноѭ, сукамноѫ, сукамноѧ, сукамноюсукамнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сукамносукамнꙑсукамнъ, сукамньсукамнамъ, сукамнамьсукамнамсукамнахъ, сукамнахь
NfOuNfGuNfDu
сукамнѣсукамнѹсукамнама
сукамна -ꙑ ж Черница, вид плодно дърво аште бсте мѣл вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшьно. глал бсте ѹбо сѵкамнѣ се. вьꙁдер сѧ  въсад сѧ въ море.  послѹшала б васъ М Лк 17.6 Изч М З А От гр συκάμινος сѵкаміна сѵкамѣна Нвб Ø