Исторически речник
съмрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмртсъмрѭ, съмрѧ, съмрюсъмршсъмртъ, съмрть, съмртсъмрмъ, съмрмь, съмрм, съмрмосъмрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмрѧтъ, съмрѧть, съмрѧтсъмрвѣсъмртасъмртесъмрсъмр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмрмъ, съмрмь, съмрмсъмртесъмрвѣсъмртасъмрхъ, съмрхь, съмрхсъмр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмрсъмрхомъ, съмрхомь, съмрхом, съмрхмꙑсъмрстесъмршѧ, съмршѫ, съмрша, съмрше, съмрхѫсъмрховѣсъмрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмрстесъмрꙗахъ, съмрѣахъ, съмраахъ, съмрѣхъ, съмрꙗхъ, съмрѧахъ, съмрѧхъ, съмрꙗахь, съмрѣахь, съмраахь, съмрѣхь, съмрꙗхь, съмрѧахь, съмрѧхь, съмрꙗах, съмрѣах, съмраах, съмрѣх, съмрꙗх, съмрѧах, съмрѧхсъмрꙗаше, съмрѣаше, съмрааше, съмрѣше, съмрꙗше, съмрѧаше, съмрѧшесъмрꙗаше, съмрѣаше, съмрааше, съмрѣше, съмрꙗше, съмрѧаше, съмрѧшесъмрꙗахомъ, съмрѣахомъ, съмраахомъ, съмрѣхомъ, съмрꙗхомъ, съмрѧахомъ, съмрѧхомъ, съмрꙗахомь, съмрѣахомь, съмраахомь, съмрѣхомь, съмрꙗхомь, съмрѧахомь, съмрѧхомь, съмрꙗахом, съмрѣахом, съмраахом, съмрѣхом, съмрꙗхом, съмрѧахом, съмрѧхомсъмрꙗашете, съмрѣашете, съмраашете, съмрѣшете, съмрꙗшете, съмрꙗасте, съмрѣасте, съмраасте, съмрѣсте, съмрꙗсте, съмрѧасте, съмрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмрꙗахѫ, съмрѣахѫ, съмраахѫ, съмрѣхѫ, съмрꙗхѫ, съмрꙗахѹ, съмрѣахѹ, съмраахѹ, съмрѣхѹ, съмрꙗхѹ, съмрѧахѹ, съмрѧхѹсъмрꙗаховѣ, съмрѣаховѣ, съмрааховѣ, съмрѣховѣ, съмрꙗховѣ, съмрѧаховѣ, съмрѧховѣсъмрꙗашета, съмрѣашета, съмраашета, съмрѣшета, съмрꙗшета, съмрꙗаста, съмрѣаста, съмрааста, съмрѣста, съмрꙗста, съмрѧаста, съмрѧстасъмрꙗашете, съмрѣашете, съмраашете, съмрѣшете, съмрꙗшете, съмрꙗасте, съмрѣасте, съмраасте, съмрѣсте, съмрꙗсте, съмрѧасте, съмрѧсте
съмрт -съмрѭ -съмрш св Помиря; възстановя мира, разбирателството ѹбьенъ лежітъ хъ ... да съмірітъ небскаѣ і ꙁемьскаѣ К 8b 26 Срв. С422.2 да  агг҄еломъ тꙙ сътвортъ дрѹга.  сь всѣмь богѹ съмртъ хсъ С 422.4 хс бо стъ мръ нашъ. же срѣдн҄ѫѭ стѣнѫ враждꙑ раꙁор.  гоже дѣлꙗ съ отьцемь  съ творьцемъ. прѣжде ꙁьлѣ остѫпвъше. сьмрен бꙑхомъ С 336.30—337.1 Изч К С Гр καταλλάσσω εἰρηνοποιέω съміріт сьмрт Вж. при съмрꙗт Нвб