Исторически речник
сърадоват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сърадоват сѧсърадѹѭ, сърадѹѫ, сърадѹѧ, сърадѹюсърадѹш, сърадѹеш, сърадѹѹшсърадѹтъ, сърадѹетъ, сърадѹѹтъ, сърадѹть, сърадѹеть, сърадѹѹть, сърадѹт, сърадѹет, сърадѹѹтсърадѹмъ, сърадѹемъ, сърадѹѹмъ, сърадѹмь, сърадѹемь, сърадѹѹмь, сърадѹм, сърадѹем, сърадѹѹм, сърадѹмо, сърадѹемо, сърадѹѹмосърадѹте, сърадѹете, сърадѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сърадѹѭтъ, сърадѹѫтъ, сърадѹѧтъ, сърадѹютъ, сърадѹѭть, сърадѹѫть, сърадѹѧть, сърадѹють, сърадѹѭт, сърадѹѫт, сърадѹѧт, сърадѹютсърадѹвѣ, сърадѹевѣ, сърадѹѹвѣсърадѹта, сърадѹета, сърадѹѹтасърадѹте, сърадѹете, сърадѹѹтесърадѹсърадѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сърадѹмъ, сърадѹмь, сърадѹмсърадѹтесърадѹвѣсърадѹтасърадовахъ, сърадовахь, сърадовахсърадова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сърадовасърадовахомъ, сърадовахомь, сърадовахмꙑсърадовастесърадовашѧ, сърадвашѫ, сърадоваше, сърадоваша, сърадовахѫсърадоваховѣсърадоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сърадовастесърадоваахъ, сърадовахъ, сърадѹꙗхъ, сърадоваахь, сърадовахь, сърадѹꙗхь, сърадоваах, сърадовах, сърадѹꙗхсърадовааше, сърадоваше, сърадѹꙗшесърадовааше, сърадоваше, сърадѹꙗшесърадоваахомъ, сърадовахомъ, сърадѹꙗхомъ, сърадоваахомь, сърадовахомь, сърадѹꙗхомь, сърадоваахом, сърадовахом, сърадѹꙗхомсърадоваашете, сърадовашете, сърадѹꙗшете, сърадоваасте, сърадовасте, сърадѹꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сърадоваахѫ, сърадовахѫ, сърадѹꙗхѫ, сърадоваахѹ, сърадовахѹ, сърадѹꙗхѹсърадовааховѣ, сърадоваховѣ, сърадѹꙗховѣсърадоваашета, сърадовашета, сърадѹꙗшета, сърадовааста, сърадоваста, сърадѹꙗстасърадоваашете, сърадовашете, сърадѹꙗшете, сърадоваасте, сърадовасте, сърадѹꙗсте
сърадоват сѧ -сърадѹѭ сѧ -сърадѹш сѧ св Сърадвам се, зарадвам се заедно с някого, споделя радостта на някого ꙇ на радость поꙁъва нꙑ бесплотънꙑѩ. сърадѹте м сѧ. ѣко обрѣтъ пакꙑ драгъмѫ погꙑбъшѭѭ м СЕ 84а 13—14 Изч СЕ Нвб сърадвам [се] ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР