Исторически речник
скрьжьтань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
скрьжьтан, скрьжьтаньскрьжьтанꙗ, скрьжьтана, скрьжьтаньꙗскрьжьтаню, скрьжьтанѹ, скрьжьтаньюскрьжьтанмь, скрьжьтаньмь, скрьжьтанмъ, скрьжьтаньмъ, скрьжьтанмь, скрьжьтанмъскрьжьтан, скрьжьтань, скрьжьтанскрьжьтанꙗ, скрьжьтана, скрьжьтаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
скрьжьтан, скрьжьтань, скрьжьтанескрьжьтанмъ, скрьжьтаньмъ, скрьжьтанмь, скрьжьтаньмь, скрьжьтанмъ, скрьжьтанмь, скрьжьтаномъ, скрьжьтанамъскрьжьтан, скрьжьтань, скрьжьтан, скрьжьтанмскрьжьтанхъ, скрьжьтаньхъ, скрьжьтанхь, скрьжьтаньхь, скрьжьтанхъ, скрьжьтанхьскрьжьтан, скрьжьтаньскрьжьтаню, скрьжьтанѹ, скрьжьтанью
NnDu
скрьжьтанма, скрьжьтаньма, скрьжьтанма, скрьжьтанма
скрьжьтань -ꙗ ср скрьжьтань ꙁѫбꙑ βρυγμὸς ὀδόντων Скърцане със зъби; страдание, мъка бо ...  тръторъ. ꙇ ꙁѫбꙑ скръжътане. прѣщене ослѹшанѣ. ждетъ тебе СЕ 54b 24—25 Изч СЕ скръжътане Нвб Срв скръжет м остар ВА