Исторически речник
съблюдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съблюдатсъблюдаѭ, съблюдаѫ, съблюдаѧ, съблюдаюсъблюдаш, съблюдаеш, съблюдаашсъблюдатъ, съблюдаетъ, съблюдаатъ, съблюдать, съблюдаеть, съблюдаать, съблюдат, съблюдает, съблюдаатсъблюдамъ, съблюдаемъ, съблюдаамъ, съблюдамь, съблюдаемь, съблюдаамь, съблюдам, съблюдаем, съблюдаам, съблюдамо, съблюдаемо, съблюдаамосъблюдате, съблюдаете, съблюдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съблюдаѭтъ, съблюдаѫтъ, съблюдаѧтъ, съблюдаютъ, съблюдаѭть, съблюдаѫть, съблюдаѧть, съблюдають, съблюдаѭт, съблюдаѫт, съблюдаѧт, съблюдаютсъблюдавѣ, съблюдаевѣ, съблюдаавѣсъблюдата, съблюдаета, съблюдаатасъблюдате, съблюдаете, съблюдаатесъблюдасъблюда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съблюдамъ, съблюдамь, съблюдамсъблюдатесъблюдавѣсъблюдатасъблюдахъ, съблюдахь, съблюдахсъблюда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съблюдасъблюдахомъ, съблюдахомь, съблюдахом, съблюдахмꙑсъблюдастесъблюдашѧ, съблюдашѫ, съблюдаша, съблюдаше, съблюдахѫсъблюдаховѣсъблюдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съблюдастесъблюдаахъ, съблюдахъ, съблюдаахь, съблюдахь, съблюдаах, съблюдахсъблюдааше, съблюдашесъблюдааше, съблюдашесъблюдаахомъ, съблюдахомъ, съблюдаахомь, съблюдахомь, съблюдаахом, съблюдахомсъблюдаашете, съблюдашете, съблюдаасте, съблюдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съблюдаахѫ, съблюдахѫ, съблюдаахѹ, съблюдахѹсъблюдааховѣ, съблюдаховѣсъблюдаашета, съблюдашета, съблюдааста, съблюдастасъблюдаашете, съблюдашете, съблюдаасте, съблюдасте
съблюдат -съблюдаѭ -съблюдаш несв 1. Съблюдавам, спазвам, изпълнявам, придържам се о нещо установено вьсѣ ѹбо елко аште рекѫтъ вамъ блюст. съблюдате  творте. по дѣломъ же хъ не ходте (!) глѭтъ бо  не творѧтъ М Мт 23.3 ЗI А ꙇ не поꙁнасте его аꙁъ же вѣмъ і ...  слово его съблюдаѭ М Йо 8.55 З А не любѧ мене словесъ мохъ не съблюдаетъ М Йо 14.24 З А съблюдаѩ[] м ед [ὁ] τηρῶν Този, който съблюдава, спазва, изпълнява ꙇмѣѩ ꙁаповѣд моѩ  съблюдаѩ ѩ. тъ естъ любѧ мѧ М Йо 14.21 З А СК 2. Опазвам, защитавам егда бѣхъ съ нм въ мрѣ. аꙁъ съблюдахъ ѩ въ імѧ твое. ѩже далъ ес мънѣ съхранхъ. ꙇ нктоже отъ нхъ не погꙑбе М Йо 17.12А готовъ бо смъ хрстосовомъ ꙁнаменімъ съблюдамъ. прѣобдѣт маловрѣменьнꙑѧ мѫкꙑ твоѧ С 166.17 3. Запазвам, съхранявам, запомням [думи, слова] марѣ же съблюдааше вьсѧ глꙑ сѩ сълагаѭшт въ срдц своемь М Лк 2.19 З А СК Б ꙇ мат его съблюдааше вьсѧ глꙑ сѩ въ срдц своемь М Лк 2.51 З А СК М З А СК Б С Гр τηρέω διατηρέω συντηρέω сьблюдат Нвб съблюдавам ОА ВА ЕтМл БТР АР