Исторически речник
скръбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скръбтскръблѭ, скръблѧ, скръбѧ, скръбьѭ, скръблюскръбшскръбтъ, скръбть, скръбтскръбмъ, скръбмь, скръбм, скръбмоскръбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скръбѧтъ, скръбѧть, скръбѧтскръбвѣскръбтаскръбтескръбскръб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скръбмъ, скръбмь, скръбмскръбтескръбвѣскръбтаскръбхъ, скръбхь, скръбхскръб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скръбскръбхомъ, скръбхомь, скръбхом, скръбхмꙑскръбстескръбшѧ, скръбшѫ, скръбша, скръбше, скръбхѫскръбховѣскръбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скръбстескръблѧхъ, скръблѧхьскръблѧшескръблѧшескръблѧхомъ, скръблѧхомьскръблѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скръблѧхѹскръблѧховѣскръблѧстаскръблѧсте
скръбт -скръбл҄ѭ -скръбш несв скръбѧще м мн οἱ ϑλίβοντες Потисници; мъчители свꙙтаꙗ же доста ... глагол҄ѫшта. съпасе насъ скръбꙙштхъ насъ С 185.4 Срв. С14.11 Изч С Вж. при скръбѣт Нвб