Исторически речник
сътрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътратсътраѭ, сътраѫ, сътраѧ, сътраюсътраш, сътраеш, сътраашсътратъ, сътраетъ, сътраатъ, сътрать, сътраеть, сътраать, сътрат, сътрает, сътраатсътрамъ, сътраемъ, сътраамъ, сътрамь, сътраемь, сътраамь, сътрам, сътраем, сътраам, сътрамо, сътраемо, сътраамосътрате, сътраете, сътраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътраѭтъ, сътраѫтъ, сътраѧтъ, сътраютъ, сътраѭть, сътраѫть, сътраѧть, сътрають, сътраѭт, сътраѫт, сътраѧт, сътраютсътравѣ, сътраевѣ, сътраавѣсътрата, сътраета, сътраатасътрате, сътраете, сътраатесътрасътра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътрамъ, сътрамь, сътрамсътратесътравѣсътратасътрахъ, сътрахь, сътрахсътра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътрасътрахомъ, сътрахомь, сътрахом, сътрахмꙑсътрастесътрашѧ, сътрашѫ, сътраша, сътраше, сътрахѫсътраховѣсътраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътрастесътраахъ, сътрахъ, сътраахь, сътрахь, сътраах, сътрахсътрааше, сътрашесътрааше, сътрашесътраахомъ, сътрахомъ, сътраахомь, сътрахомь, сътраахом, сътрахомсътраашете, сътрашете, сътраасте, сътрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътраахѫ, сътрахѫ, сътраахѹ, сътрахѹсътрааховѣ, сътраховѣсътраашета, сътрашета, сътрааста, сътрастасътраашете, сътрашете, сътраасте, сътрасте
сътрат -сътраѭ -сътраш несв Размазвам, нанасям тънък пласт от нещо по широка повърхност, мажа а егда вно теетъ. то ꙁодъ істеръше. т і сѣт съ лоемъ. съмѣшъше. т сътрат Изч ПДЛек Нвб Ø