Исторически речник
стьгна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
стьгнастьгнꙑ, стьгнѫстьгнѣстьгнѫ, стьгнѹстьгноѭ, стьгноѫ, стьгноѧ, стьгноюстьгнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
стьгностьгнꙑстьгнъ, стьгньстьгнамъ, стьгнамьстьгнамстьгнахъ, стьгнахь
NfOuNfGuNfDu
стьгнѣстьгнѹстьгнама
стьгна -ꙑ ж 1. Улица, път не въстрѫб прѣдъ собоѭ. ѣко ѵпокрт творѧтъ. въ съньмштхъ  въ стъгнахъ. да прославѧтъ сѧ отъ лвкъ М Мт 6.2 З СК ꙇ егда молш сѧ не бѫд ѣко  лцемѣр. ѣко любѧтъ на сонъмштхъ  въ стъгнахъ  на распѫтхъ стоѩште молт сѧ М Мт 6.5 З А СК ꙁд ѩдро на распѫтѣ  стъгнꙑ града М Лк 14.21 З А СК 2. Пазар, площад дѣаше же вьслѣдъ народъ многъ. ꙗкоже пльномъ бꙑт вьсѣмъ стъгнамꙿ С 133.6 пріде ѹбо на стъгнꙑ С 137.13 Изч М З А СК С Гр ῥύμη ἀγορά γωνία стъгна Нвб Срв стъгда