Исторически речник
свѧщат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
свѧщат сѧсвѧщаѭ, свѧщаѫ, свѧщаѧ, свѧщаюсвѧщаш, свѧщаеш, свѧщаашсвѧщатъ, свѧщаетъ, свѧщаатъ, свѧщать, свѧщаеть, свѧщаать, свѧщат, свѧщает, свѧщаатсвѧщамъ, свѧщаемъ, свѧщаамъ, свѧщамь, свѧщаемь, свѧщаамь, свѧщам, свѧщаем, свѧщаам, свѧщамо, свѧщаемо, свѧщаамосвѧщате, свѧщаете, свѧщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
свѧщаѭтъ, свѧщаѫтъ, свѧщаѧтъ, свѧщаютъ, свѧщаѭть, свѧщаѫть, свѧщаѧть, свѧщають, свѧщаѭт, свѧщаѫт, свѧщаѧт, свѧщаютсвѧщавѣ, свѧщаевѣ, свѧщаавѣсвѧщата, свѧщаета, свѧщаатасвѧщате, свѧщаете, свѧщаатесвѧщасвѧща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
свѧщамъ, свѧщамь, свѧщамсвѧщатесвѧщавѣсвѧщатасвѧщахъ, свѧщахь, свѧщахсвѧща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
свѧщасвѧщахомъ, свѧщахомь, свѧщахом, свѧщахмꙑсвѧщастесвѧщашѧ, свѧщашѫ, свѧщаша, свѧщаше, свѧщахѫсвѧщаховѣсвѧщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
свѧщастесвѧщаахъ, свѧщахъ, свѧщаахь, свѧщахь, свѧщаах, свѧщахсвѧщааше, свѧщашесвѧщааше, свѧщашесвѧщаахомъ, свѧщахомъ, свѧщаахомь, свѧщахомь, свѧщаахом, свѧщахомсвѧщаашете, свѧщашете, свѧщаасте, свѧщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
свѧщаахѫ, свѧщахѫ, свѧщаахѹ, свѧщахѹсвѧщааховѣ, свѧщаховѣсвѧщаашета, свѧщашета, свѧщааста, свѧщастасвѧщаашете, свѧщашете, свѧщаасте, свѧщасте
свѧщат сѧ -свѧщаѭ сѧ -свѧщаш сѧ несв свѧщат сѧ самъ ἁγιάζω ἐμαυτόν Принасям се в жертва  ꙁане аꙁь свщаѭ сѧ самъ. да бѫдѫтъ  т свщен вь сстнѫ А Йо 17.19 Изч А Вж. при свѧщат Нвб