Исторически речник
смꙑкат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
смꙑкат сѧсмꙑкаѭ, смꙑкаѫ, смꙑкаѧ, смꙑкаюсмꙑкаш, смꙑкаеш, смꙑкаашсмꙑкатъ, смꙑкаетъ, смꙑкаатъ, смꙑкать, смꙑкаеть, смꙑкаать, смꙑкат, смꙑкает, смꙑкаатсмꙑкамъ, смꙑкаемъ, смꙑкаамъ, смꙑкамь, смꙑкаемь, смꙑкаамь, смꙑкам, смꙑкаем, смꙑкаам, смꙑкамо, смꙑкаемо, смꙑкаамосмꙑкате, смꙑкаете, смꙑкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
смꙑкаѭтъ, смꙑкаѫтъ, смꙑкаѧтъ, смꙑкаютъ, смꙑкаѭть, смꙑкаѫть, смꙑкаѧть, смꙑкають, смꙑкаѭт, смꙑкаѫт, смꙑкаѧт, смꙑкаютсмꙑкавѣ, смꙑкаевѣ, смꙑкаавѣсмꙑката, смꙑкаета, смꙑкаатасмꙑкате, смꙑкаете, смꙑкаатесмꙑкасмꙑка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
смꙑкамъ, смꙑкамь, смꙑкамсмꙑкатесмꙑкавѣсмꙑкатасмꙑкахъ, смꙑкахь, смꙑкахсмꙑка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
смꙑкасмꙑкахомъ, смꙑкахомь, смꙑкахом, смꙑкахмꙑсмꙑкастесмꙑкашѧ, смꙑкашѫ, смꙑкаша, смꙑкаше, смꙑкахѫсмꙑкаховѣсмꙑкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
смꙑкастесмꙑкаахъ, смꙑкахъ, смꙑкаахь, смꙑкахь, смꙑкаах, смꙑкахсмꙑкааше, смꙑкашесмꙑкааше, смꙑкашесмꙑкаахомъ, смꙑкахомъ, смꙑкаахомь, смꙑкахомь, смꙑкаахом, смꙑкахомсмꙑкаашете, смꙑкашете, смꙑкаасте, смꙑкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
смꙑкаахѫ, смꙑкахѫ, смꙑкаахѹ, смꙑкахѹсмꙑкааховѣ, смꙑкаховѣсмꙑкаашета, смꙑкашета, смꙑкааста, смꙑкастасмꙑкаашете, смꙑкашете, смꙑкаасте, смꙑкасте
смꙑкат сѧ -смꙑкаѭ сѧ -смꙑкаш сѧ несв сег деят същ смꙑкаѭште сѧ м мн οἱ συρόμενοι Скитници, скитащи се, бродещи ждомъ бо данъ бꙑвааше даръ. немоштьнꙑмъ. смкаѭштм сꙙ по ꙁем С 496.18 Изч С смкат сѧ Нвб Ø