Исторически речник
соват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
соватсоваѭ, соваѫ, соваѧ, соваюсоваш, соваеш, соваашсоватъ, соваетъ, соваатъ, совать, соваеть, соваать, соват, совает, соваатсовамъ, соваемъ, соваамъ, совамь, соваемь, соваамь, совам, соваем, соваам, совамо, соваемо, соваамосовате, соваете, соваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
соваѭтъ, соваѫтъ, соваѧтъ, соваютъ, соваѭть, соваѫть, соваѧть, совають, соваѭт, соваѫт, соваѧт, соваютсовавѣ, соваевѣ, соваавѣсовата, соваета, соваатасовате, соваете, соваатесовасова
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
совамъ, совамь, совамсоватесовавѣсоватасовахъ, совахь, совахсова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
совасовахомъ, совахомь, совахом, совахмꙑсовастесовашѧ, совашѫ, соваша, соваше, совахѫсоваховѣсоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
совастесоваахъ, совахъ, соваахь, совахь, соваах, совахсовааше, совашесовааше, совашесоваахомъ, совахомъ, соваахомь, совахомь, соваахом, совахомсоваашете, совашете, соваасте, совасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
соваахѫ, совахѫ, соваахѹ, совахѹсовааховѣ, соваховѣсоваашета, совашета, совааста, совастасоваашете, совашете, соваасте, совасте
соват -соваѭ -соваш несв соват вънъ ῥιπτίζω πυρί Преливам, изкипявам, излизам извън клокоштетъ конобъ  вънъ соваатъ С 234.12 Изч С Нвб Срв совам [се], совна [се] ’бързо преминавам, придвижвам се’ диал ОА Дюв НГер ЕтМл ДА