Исторически речник
съгрѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгрѣт сѧсъгрѣѭ, съгрѣѫ, съгрѣѧ, съгрѣюсъгрѣш, съгрѣешсъгрѣтъ, съгрѣетъ, съгрѣть, съгрѣеть, съгрѣт, съгрѣетсъгрѣмъ, съгрѣемъ, съгрѣмь, съгрѣемь, съгрѣм, съгрѣем, съгрѣмо, съгрѣемосъгрѣте, съгрѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгрѣѭтъ, съгрѣѫтъ, съгрѣѧтъ, съгрѣютъ, съгрѣѭть, съгрѣѫть, съгрѣѧть, съгрѣють, съгрѣѭт, съгрѣѫт, съгрѣѧт, съгрѣютсъгрѣвѣ, съгрѣевѣсъгрѣта, съгрѣетасъгрѣте, съгрѣетесъгрѣсъгрѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгрѣмъ, съгрѣмь, съгрѣмсъгрѣтесъгрѣвѣсъгрѣтасъгрѣхъ, съгрѣхь, съгрѣхсъгрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгрѣсъгрѣхомъ, съгрѣхомь, съгрѣхом, съгрѣхмꙑсъгрѣстесъгрѣшѧ, съгрѣшѫ, съгрѣша, съгрѣше, съгрѣхѫсъгрѣховѣсъгрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгрѣстесъгрѣахъ, съгрѣхъ, съгрѣахь, съгрѣхь, съгрѣах, съгрѣхсъгрѣаше, съгрѣшесъгрѣаше, съгрѣшесъгрѣахомъ, съгрѣхомъ, съгрѣахомь, съгрѣхомь, съгрѣахом, съгрѣхомсъгрѣашете, съгрѣшете, съгрѣасте, съгрѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгрѣахѫ, съгрѣхѫ, съгрѣахѹ, съгрѣхѹсъгрѣаховѣ, съгрѣховѣсъгрѣашета, съгрѣшета, съгрѣаста, съгрѣстасъгрѣашете, съгрѣшете, съгрѣасте, съгрѣсте
съгрѣт сѧ -съгрѣѭ сѧ -съгрѣш сѧ св Сгрея се, стопля се [образно] съгрѣ сѩ срдце мое въ мнѣ. ї въ поѹенꙑ моемъ раетъ сѩ огнъ СП 38.4 Изч СП Гр ϑερμαίνομαι Нвб съгрея остар ВА НГер ЕтМл БТР АР сгрея ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА