Исторически речник
самопрходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
самопрходт*самопрхождѫ*самопрходш*самопрходтъ*самопрходмъ*самопрходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*самопрходѧтъ*самопрходвѣ*самопрходта*самопрходте*самопрход*самопрход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*самопрходмъ*самопрходте*самопрходвѣ*самопрходта*самопрходхъ*самопрход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*самопрход*самопрходхомъ*самопрходсте*самопрходшѧ*самопрхоховѣ*самопрходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*самопрходсте*самопрхождаахъ*самопрхождааше*самопрхождааше*самопрхождаахомъ*самопрхождаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*самопрхождаахѫ*самопрхождааховѣ*самопрхождаашета*самопрхождаашете
самопрходт -самопрхождѫ -самопрходш несв сег деят същ самопрходѧште м мн οἱ αὐτομολοῦντες Отстъпници прен слꙑшѫ бо о самопрходꙙштмъ. ꙗко посмѣѭште сꙙ  порадѹѭште сꙙ. гр мнте тѣхъ погрѣшен. мꙿже не по вол҄ жърѫтъ С 126.8—9 Изч С Калка от гр αὐτομολέω Нвб Срв само