Исторически речник
сълаꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълаꙁтсълажѫ, сълажѹсълаꙁшсълаꙁтъ, сълаꙁть, сълаꙁтсълаꙁмъ, сълаꙁмь, сълаꙁм, сълаꙁмосълаꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълаꙁѧтъ, сълаꙁѧть, сълаꙁѧтсълаꙁвѣсълаꙁтасълаꙁтесълаꙁсълаꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълаꙁмъ, сълаꙁмь, сълаꙁмсълаꙁтесълаꙁвѣсълаꙁтасълаꙁхъ, сълаꙁхь, сълаꙁхсълаꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълаꙁсълаꙁхомъ, сълаꙁхомь, сълаꙁхом, сълаꙁхмꙑсълаꙁстесълаꙁшѧ, сълаꙁшѫ, сълаꙁша, сълаꙁше, сълаꙁхѫсълаꙁховѣсълаꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълаꙁстесълажаахъ, сълажахъ, сълажаахь, сълажахь, сълажаах, сълаожахсълажааше, сълажашесълажааше, сълажашесълажаахомъ, сълажахомъ, сълажаахомь, сълажахомь, сълажаахом, сълажахомсълажаашете, сълажашете, сълажаасте, сълажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сълажаахѫ, сълажахѫ, сълажаахѹ, сълажахѹсълажааховѣ, сълажаховѣсълажаашета, сълажашета, сълажааста, сълажастасълажаашете, сълажашете, сълажаасте, сълажасте
сълаꙁт -сълажѫ -сълаꙁш несв Слизам, спускам се надолу ꙇ же на кровѣ да не сълаꙁтъ вьꙁѧт еже естъ въ храмѣ его М Мт 24.17 ЗI СК Б Потапям се, влизам във водата. снде ангельскꙑ владꙑка въ їѡрданьскꙑѧ водꙑ.  свꙙтвъ водьно стьство вьсѫ вьсел҄енѫѭ сцѣллъ ... нъ сьде по прьвѣѣмь въторꙑ сълаꙁтъ. по вьторѣѣмь трет С 496.19 Изч М З СК Б С Гр καταβαίνω κατέρχομαι Нвб слазям остар диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв слизам