Исторически речник
слѣпота  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
слѣпотаслѣпотꙑ, слѣпотѫслѣпотѣслѣпотѫ, слѣпотѹслѣпотоѭ, слѣпотоѫ, слѣпотоѧ, слѣпотоюслѣпотѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
слѣпотослѣпотꙑслѣпотъ, слѣпотьслѣпотамъ, слѣпотамьслѣпотамслѣпотахъ, слѣпотахь
NfOuNfGuNfDu
слѣпотѣслѣпотѹслѣпотама
слѣпота -ꙑ ж Слепота, липса на зрение нꙑнѣ же мꙑ молмъ ба ... отвръꙁ рабѹ твоемѹ семѹ о ... ꙇꙁвед  отъ слѣпотꙑ. ѣко ꙁ беꙁвѣдънꙑѩ тъмꙑ СЕ 33а 23 Изч СЕ Нвб слепота ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА