Исторически речник
съльно  
съльно нареч Единосъщно, равнопоставено еже сѧ прѣстаа троца реетъ. оць  снъ ꙇ стꙑ дхъ. тр състав съльно въ едномь бжьствѣ СЕ 67а 14 Изч СЕ Нвб Срв сличен прил диал ДА