Исторически речник
скотьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
скотьнъ, скотьньскотьнаскотьнѹскотьнъ, скотьньскотьнаскотьномь, скотьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
скотьнѣскотьне, скотьнꙑскотьнскотьнъ, скотьньскотьномъ, скотьномьскотьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
скотьнꙑскотьнѣхъ, скотьнѣхьскотьнаскотьнѹскотьномаскотьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
скотьнаскотьнѹскотьноскотьнаскотьномь, скотьномъскотьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
скотьнаскотьнъ, скотьньскотьномъ, скотьномьскотьнаскотьнꙑскотьнѣхъ, скотьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
скотьнѣскотьнѹскотьномаскотьнаскотьнꙑ, скотьнѫскотьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
скотьнѫ, скотьнѹскотьноѭ, скотьноѫ, скотьноѧ, скотьноюскотьнѣскотьнꙑскотьнъ, скотьньскотьнамъ, скотьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
скотьнꙑскотьнамскотьнахъ, скотьнахьскотьнѣскотьнѹскотьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
скотьнꙑ, скотьнꙑ, скотьноскотьнаго, скотьнаего, скотьнааго, скотьнаго, скотьного, скотьнога, скотьнгоскотьнѹмѹ, скотьнѹемѹ, скотьнѹѹмѹ, скотьнѹмѹ, скотьноомѹ, скотьномѹ, скотьноѹмѹ, скотьнмѹскотьнꙑ, скотьнꙑ, скотьноскотьнаго, скотьнаего, скотьнааго, скотьнаго, скотьного, скотьнога, скотьнгоскотьнꙑмь, скотьнꙑмь, скотьнꙑмъ, скотьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
скотьнѣмь, скотьнѣемь, скотьнѣѣмь, скотьнѣамь, скотьнѣмь, скотьнѣмъ, скотьнѣемъ, скотьнѣѣмъ, скотьнѣамъ, скотьнѣмъ, скотьномь, скотьномъскотьнꙑ, скотьнꙑ, скотьноскотьнскотьнꙑхъ, скотьнꙑхъ, скотьнꙑхь, скотьнꙑхь, скотьнѣхъ, скотьнѣхьскотьнꙑмъ, скотьнꙑмъ, скотьнꙑмь, скотьнꙑмь, скотьнѣмъ, скотьнѣмьскотьнꙑѧ, скотьнꙑꙗ, скотьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
скотьнꙑм, скотьнꙑмскотьнꙑхъ, скотьнꙑхъ, скотьнꙑхь, скотьнꙑхьскотьнаꙗ, скотьнаа, скотьнаѣскотьнѹю, скотьноюскотьнꙑма, скотьнꙑмаскотьно, скотьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
скотьнаго, скотьнаего, скотьнааго, скотьнаго, скотьного, скотьнога, скотьнгоскотьнѹмѹ, скотьнѹемѹ, скотьнѹѹмѹ, скотьнѹмѹ, скотьноомѹ, скотьномѹ, скотьноѹмѹ, скотьнмѹскотьно, скотьноескотьнаго, скотьннаего, скотьнааго, скотьнаго, скотьного, скотьнога, скотьнгоскотьнꙑмь, скотьнꙑмь, скотьнꙑмъ, скотьнꙑмъскотьнѣмь, скотьнѣемь, скотьнѣѣмь, скотьнѣамь, скотьнѣмь, скотьнѣмъ, скотьнѣемъ, скотьнѣѣмъ, скотьнѣамъ, скотьнѣмъ, скотьномь, скотьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
скотьно, скотьноескотьнаꙗ, скотьнаа, скотьнаѣ, скотьнаѧскотьнꙑхъ, скотьнꙑхъ, скотьнꙑхь, скотьнꙑхь, скотьнѣхъ, скотьнѣхьскотьнꙑмъ, скотьнꙑмъ, скотьнꙑмь, скотьнꙑмь, скотьнѣмъ, скотьнѣмьскотьнаꙗ, скотьнаа, скотьнаѣ, скотьнаѧскотьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
скотьнꙑхъ, скотьнꙑхъ, скотьнꙑхь, скотьнꙑхьскотьнѣскотьнѹю, скотьноюскотьнꙑма, скотьнꙑмаскотьнаꙗ, скотьнаа, скотьнаѣ, скотьнаѧскотьнꙑѧ, скотьнꙑꙗ, скотьнѫѭ, скотьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
скотьнѣ, скотьноскотьнѫѭ, скотьнѹю, скотьноѭ, скотьноюскотьнѫѭ, скотьноѫ, скотьноѧ, скотьноюскотьнѣскотьнꙑѧ, скотьнꙑꙗ, скотьнꙑескотьнꙑхъ, скотьнꙑхъ, скотьнѣхъ, скотьнꙑхь, скотьнꙑхь, скотьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
скотьнꙑмъ, скотьнꙑмъ, скотьнѣмъ, скотьнꙑмь, скотьнꙑмь, скотьнѣмьскотьнꙑѧ, скотьнꙑꙗ, скотьнꙑескотьнꙑм, скотьнꙑмскотьнꙑхъ, скотьнꙑхъ, скотьнꙑхь, скотьнꙑхьскотьнѣскотьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
скотьнꙑма, скотьнꙑмаскотьнѣ, скотьнѣшскотьнѣшаскотьнѣшѹ, скотьнѣшюскотьнѣскотьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
скотьнѣшемь, скотьнѣшемъскотьнѣшскотьнѣскотьнѣше, скотьнѣшскотьнѣшь, скотьнѣшъскотьнѣшемъ, скотьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
скотьнѣшѧскотьнѣшскотьнѣшхъ, скотьнѣшхьскотьнѣшаскотьнѣшѹ, скотьнѣшюскотьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
скотьнѣе, скотьнѣ, скотьнѣшескотьнѣшаскотьнѣшѹ, скотьнѣшюскотьнѣе, скотьнѣ, скотьнѣшескотьнѣшаскотьнѣшемь, скотьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
скотьнѣшскотьнѣе, скотьнѣскотьнѣша, скотьнѣшскотьнѣшь, скотьнѣшъскотьнѣшемъ, скотьнѣшемьскотьнѣша, скотьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
скотьнѣшскотьнѣшхъ, скотьнѣшхьскотьнѣшскотьнѣшѹ, скотьнѣшюскотьнѣшемаскотьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
скотьнѣшѧ, скотьнѣшѫ, скотьнѣшескотьнѣшскотьнѣшѫ, скотьнѣшѧ, скотьнѣшѹскотьнѣшеѭ, скотьнѣшеѫ, скотьнѣшеѧ, скотьнѣшеюскотьнѣшскотьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
скотьнѣшѧ, скотьнѣшѫ, скотьнѣшескотьнѣшь, скотьнѣшъскотьнѣшамъ, скотьнѣшамьскотьнѣшѧ, скотьнѣше, скотьнѣшѫскотьнѣшамскотьнѣшахъ, скотьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
скотьнѣшскотьнѣшѹ, скотьнѣшюскотьнѣшамаскотьнѣ, скотьнѣшскотьнѣшаго, скотьнѣшаего, скотьнѣшааго, скотьнѣшагоскотьнѣшѹмѹ, скотьнѣшѹемѹ, скотьнѣшѹѹмѹ, скотьнѣшѹмѹ, скотьнѣшюмѹ, скотьнѣшюемѹ, скотьнѣшюѹмѹ, скотьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
скотьнѣскотьнѣшаго, скотьнѣшаего, скотьнѣшааго, скотьнѣшагоскотьнѣшмь, скотьнѣшмь, скотьнѣшмъ, скотьнѣшмъскотьнѣшмь, скотьнѣшмь, скотьнѣшмъ, скотьнѣшмъскотьнѣскотьнѣше, скотьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
скотьнѣшхъ, скотьнѣшхъ, скотьнѣшхь, скотьнѣшхьскотьнѣшмъ, скотьнѣшмъ, скотьнѣшмьскотьнѣшѧѧ, скотьнѣшее, скотьнѣшѫѫскотьнѣшм, скотьнѣшмскотьнѣшхъ, скотьнѣшхъ, скотьнѣшхьскотьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
скотьнѣшѹю, скотьнѣшююскотьнѣшма, скотьнѣшмаскотьнѣе, скотьнѣ, скотьнѣшее, скотьнѣшескотьнѣшаго, скотьнѣшаего, скотьнѣшааго, скотьнѣшагоскотьнѣшѹмѹ, скотьнѣшѹемѹ, скотьнѣшѹѹмѹ, скотьнѣшѹмѹ, скотьнѣшюмѹ, скотьнѣшюемѹ, скотьнѣшюѹмѹ, скотьнѣшюмѹскотьнѣе, скотьнѣ, скотьнѣшее, скотьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
скотьнѣшаго, скотьнѣшаего, скотьнѣшааго, скотьнѣшагоскотьнѣшмь, скотьнѣшмь, скотьнѣшмъ, скотьнѣшмъскотьнѣшмь, скотьнѣшмь, скотьнѣшмъ, скотьнѣшмъскотьнѣе, скотьнѣ, скотьнѣшее, скотьнѣшескотьнѣшаꙗ, скотьнѣшаѣ, скотьнѣшаѧскотьнѣшхъ, скотьнѣшхъ, скотьнѣшхь, скотьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
скотьнѣшмъ, скотьнѣшмъ, скотьнѣшмьскотьнѣшаꙗ, скотьнѣшаѣ, скотьнѣшаѧскотьнѣшм, скотьнѣшмскотьнѣшхъ, скотьнѣшхъ, скотьнѣшхьскотьнѣшскотьнѣшѹю, скотьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
скотьнѣшма, скотьнѣшмаскотьнѣшꙗ, скотьнѣшѣ, скотьнѣшаꙗскотьнѣшѧѧ, скотьнѣшѧѩ, скотьнѣшѫѫ, скотьнѣшаѧ, скотьнѣшее, скотьнѣшеѥскотьнѣшскотьнѣшѫѫ, скотьнѣшѫѭ, скотьнѣшѧѧ, скотьнѣшѧѩ, скотьнѣшююскотьнѣшѫѫ, скотьнѣшѫѭ, скотьнѣшѧѧ, скотьнѣшѧѩ, скотьнѣшюю, скотьнѣшеѭ, скотьнѣшеѫ, скотьнѣшеѧ, скотьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
скотьнѣшскотьнѣшꙗ, скотьнѣшѣскотьнѣшѧѧ, скотьнѣшѧѩ, скотьнѣшѫѫ, скотьнѣшаѧ, скотьнѣшее, скотьнѣшеѥскотьнѣшхъ, скотьнѣшхъ, скотьнѣшхь, скотьнѣшхьскотьнѣшмъ, скотьнѣшмъ, скотьнѣшмь, скотьнѣшмьскотьнѣшѧѧ, скотьнѣшѧѩ, скотьнѣшѫѫ, скотьнѣшаѧ, скотьнѣшее, скотьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
скотьнѣшм, скотьнѣшмскотьнѣшхъ, скотьнѣшхъ, скотьнѣшхь, скотьнѣшхьскотьнѣшскотьнѣшѹю, скотьнѣшююскотьнѣшма, скотьнѣшма
скотьнъ -ꙑ прил скотьнаꙗ жрьтва κτηνόϑυτος Жертвено животно ꙇ ові скотънѫѭ жрътвѫ. ові же бжію тѣлѹ жрътвѫ прношахѫ К 13b 19 Изч К скотънъ Вж. при скот Нвб