Исторически речник
съмеонъ  
съмеонъ [погр. СК Лк 2.34] вж сумеонъ