Исторически речник
стѹденъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
стѹденъ, стѹденьстѹденастѹденѹстѹденъ, стѹденьстѹденастѹденомь, стѹденомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
стѹденѣстѹдене, стѹденꙑстѹденстѹденъ, стѹденьстѹденомъ, стѹденомьстѹденꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
стѹденꙑстѹденѣхъ, стѹденѣхьстѹденастѹденѹстѹденомастѹдено
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
стѹденастѹденѹстѹденостѹденастѹденомь, стѹденомъстѹденѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
стѹденастѹденъ, стѹденьстѹденомъ, стѹденомьстѹденастѹденꙑстѹденѣхъ, стѹденѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
стѹденѣстѹденѹстѹденомастѹденастѹденꙑ, стѹденѫстѹденѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
стѹденѫ, стѹденѹстѹденоѭ, стѹденоѫ, стѹденоѧ, стѹденоюстѹденѣстѹденꙑстѹденъ, стѹденьстѹденамъ, стѹденамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
стѹденꙑстѹденамстѹденахъ, стѹденахьстѹденѣстѹденѹстѹденама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
стѹденꙑ, стѹденꙑ, стѹденостѹденаго, стѹденаего, стѹденааго, стѹденаго, стѹденого, стѹденога, стѹденгостѹденѹмѹ, стѹденѹемѹ, стѹденѹѹмѹ, стѹденѹмѹ, стѹденоомѹ, стѹденомѹ, стѹденоѹмѹ, стѹденмѹстѹденꙑ, стѹденꙑ, стѹденостѹденаго, стѹденаего, стѹденааго, стѹденаго, стѹденого, стѹденога, стѹденгостѹденꙑмь, стѹденꙑмь, стѹденꙑмъ, стѹденꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
стѹденѣмь, стѹденѣемь, стѹденѣѣмь, стѹденѣамь, стѹденѣмь, стѹденѣмъ, стѹденѣемъ, стѹденѣѣмъ, стѹденѣамъ, стѹденѣмъ, стѹденомь, стѹденомъстѹденꙑ, стѹденꙑ, стѹденостѹденстѹденꙑхъ, стѹденꙑхъ, стѹденꙑхь, стѹденꙑхь, стѹденѣхъ, стѹденѣхьстѹденꙑмъ, стѹденꙑмъ, стѹденꙑмь, стѹденꙑмь, стѹденѣмъ, стѹденѣмьстѹденꙑѧ, стѹденꙑꙗ, стѹденꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
стѹденꙑм, стѹденꙑмстѹденꙑхъ, стѹденꙑхъ, стѹденꙑхь, стѹденꙑхьстѹденаꙗ, стѹденаа, стѹденаѣстѹденѹю, стѹденоюстѹденꙑма, стѹденꙑмастѹдено, стѹденое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
стѹденаго, стѹденаего, стѹденааго, стѹденаго, стѹденого, стѹденога, стѹденгостѹденѹмѹ, стѹденѹемѹ, стѹденѹѹмѹ, стѹденѹмѹ, стѹденоомѹ, стѹденомѹ, стѹденоѹмѹ, стѹденмѹстѹдено, стѹденоестѹденаго, стѹденаего, стѹденааго, стѹденаго, стѹденого, стѹденога, стѹденгостѹденꙑмь, стѹденꙑмь, стѹденꙑмъ, стѹденꙑмъстѹденѣмь, стѹденѣемь, стѹденѣѣмь, стѹденѣамь, стѹденѣмь, стѹденѣмъ, стѹденѣемъ, стѹденѣѣмъ, стѹденѣамъ, стѹденѣмъ, стѹденомь, стѹденомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
стѹдено, стѹденоестѹденаꙗ, стѹденаа, стѹденаѣ, стѹденаѧстѹденꙑхъ, стѹденꙑхъ, стѹденꙑхь, стѹденꙑхь, стѹденѣхъ, стѹденѣхьстѹденꙑмъ, стѹденꙑмъ, стѹденꙑмь, стѹденꙑмь, стѹденѣмъ, стѹденѣмьстѹденаꙗ, стѹденаа, стѹденаѣ, стѹденаѧстѹденꙑм, стѹденꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
стѹденꙑхъ, стѹденꙑхъ, стѹденꙑхь, стѹденꙑхьстѹденѣстѹденѹю, стѹденоюстѹденꙑма, стѹденꙑмастѹденаꙗ, стѹденаа, стѹденаѣ, стѹденаѧстѹденꙑѧ, стѹденꙑꙗ, стѹденѫѭ, стѹденꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
стѹденѣ, стѹденостѹденѫѭ, стѹденѹю, стѹденоѭ, стѹденоюстѹденѫѭ, стѹденоѫ, стѹденоѧ, стѹденоюстѹденѣстѹденꙑѧ, стѹденꙑꙗ, стѹденꙑестѹденꙑхъ, стѹденꙑхъ, стѹденѣхъ, стѹденꙑхь, стѹденꙑхь, стѹденѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
стѹденꙑмъ, стѹденꙑмъ, стѹденѣмъ, стѹденꙑмь, стѹденꙑмь, стѹденѣмьстѹденꙑѧ, стѹденꙑꙗ, стѹденꙑестѹденꙑм, стѹденꙑмстѹденꙑхъ, стѹденꙑхъ, стѹденꙑхь, стѹденꙑхьстѹденѣстѹденѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
стѹденꙑма, стѹденꙑмастѹденѣ, стѹденѣшстѹденѣшастѹденѣшѹ, стѹденѣшюстѹденѣстѹденѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
стѹденѣшемь, стѹденѣшемъстѹденѣшстѹденѣстѹденѣше, стѹденѣшстѹденѣшь, стѹденѣшъстѹденѣшемъ, стѹденѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
стѹденѣшѧстѹденѣшстѹденѣшхъ, стѹденѣшхьстѹденѣшастѹденѣшѹ, стѹденѣшюстѹденѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
стѹденѣе, стѹденѣ, стѹденѣшестѹденѣшастѹденѣшѹ, стѹденѣшюстѹденѣе, стѹденѣ, стѹденѣшестѹденѣшастѹденѣшемь, стѹденѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
стѹденѣшстѹденѣе, стѹденѣстѹденѣша, стѹденѣшстѹденѣшь, стѹденѣшъстѹденѣшемъ, стѹденѣшемьстѹденѣша, стѹденѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
стѹденѣшстѹденѣшхъ, стѹденѣшхьстѹденѣшстѹденѣшѹ, стѹденѣшюстѹденѣшемастѹденѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
стѹденѣшѧ, стѹденѣшѫ, стѹденѣшестѹденѣшстѹденѣшѫ, стѹденѣшѧ, стѹденѣшѹстѹденѣшеѭ, стѹденѣшеѫ, стѹденѣшеѧ, стѹденѣшеюстѹденѣшстѹденѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
стѹденѣшѧ, стѹденѣшѫ, стѹденѣшестѹденѣшь, стѹденѣшъстѹденѣшамъ, стѹденѣшамьстѹденѣшѧ, стѹденѣше, стѹденѣшѫстѹденѣшамстѹденѣшахъ, стѹденѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
стѹденѣшстѹденѣшѹ, стѹденѣшюстѹденѣшамастѹденѣ, стѹденѣшстѹденѣшаго, стѹденѣшаего, стѹденѣшааго, стѹденѣшагостѹденѣшѹмѹ, стѹденѣшѹемѹ, стѹденѣшѹѹмѹ, стѹденѣшѹмѹ, стѹденѣшюмѹ, стѹденѣшюемѹ, стѹденѣшюѹмѹ, стѹденѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
стѹденѣстѹденѣшаго, стѹденѣшаего, стѹденѣшааго, стѹденѣшагостѹденѣшмь, стѹденѣшмь, стѹденѣшмъ, стѹденѣшмъстѹденѣшмь, стѹденѣшмь, стѹденѣшмъ, стѹденѣшмъстѹденѣстѹденѣше, стѹденѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
стѹденѣшхъ, стѹденѣшхъ, стѹденѣшхь, стѹденѣшхьстѹденѣшмъ, стѹденѣшмъ, стѹденѣшмьстѹденѣшѧѧ, стѹденѣшее, стѹденѣшѫѫстѹденѣшм, стѹденѣшмстѹденѣшхъ, стѹденѣшхъ, стѹденѣшхьстѹденѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
стѹденѣшѹю, стѹденѣшююстѹденѣшма, стѹденѣшмастѹденѣе, стѹденѣ, стѹденѣшее, стѹденѣшестѹденѣшаго, стѹденѣшаего, стѹденѣшааго, стѹденѣшагостѹденѣшѹмѹ, стѹденѣшѹемѹ, стѹденѣшѹѹмѹ, стѹденѣшѹмѹ, стѹденѣшюмѹ, стѹденѣшюемѹ, стѹденѣшюѹмѹ, стѹденѣшюмѹстѹденѣе, стѹденѣ, стѹденѣшее, стѹденѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
стѹденѣшаго, стѹденѣшаего, стѹденѣшааго, стѹденѣшагостѹденѣшмь, стѹденѣшмь, стѹденѣшмъ, стѹденѣшмъстѹденѣшмь, стѹденѣшмь, стѹденѣшмъ, стѹденѣшмъстѹденѣе, стѹденѣ, стѹденѣшее, стѹденѣшестѹденѣшаꙗ, стѹденѣшаѣ, стѹденѣшаѧстѹденѣшхъ, стѹденѣшхъ, стѹденѣшхь, стѹденѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
стѹденѣшмъ, стѹденѣшмъ, стѹденѣшмьстѹденѣшаꙗ, стѹденѣшаѣ, стѹденѣшаѧстѹденѣшм, стѹденѣшмстѹденѣшхъ, стѹденѣшхъ, стѹденѣшхьстѹденѣшстѹденѣшѹю, стѹденѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
стѹденѣшма, стѹденѣшмастѹденѣшꙗ, стѹденѣшѣ, стѹденѣшаꙗстѹденѣшѧѧ, стѹденѣшѧѩ, стѹденѣшѫѫ, стѹденѣшаѧ, стѹденѣшее, стѹденѣшеѥстѹденѣшстѹденѣшѫѫ, стѹденѣшѫѭ, стѹденѣшѧѧ, стѹденѣшѧѩ, стѹденѣшююстѹденѣшѫѫ, стѹденѣшѫѭ, стѹденѣшѧѧ, стѹденѣшѧѩ, стѹденѣшюю, стѹденѣшеѭ, стѹденѣшеѫ, стѹденѣшеѧ, стѹденѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
стѹденѣшстѹденѣшꙗ, стѹденѣшѣстѹденѣшѧѧ, стѹденѣшѧѩ, стѹденѣшѫѫ, стѹденѣшаѧ, стѹденѣшее, стѹденѣшеѥстѹденѣшхъ, стѹденѣшхъ, стѹденѣшхь, стѹденѣшхьстѹденѣшмъ, стѹденѣшмъ, стѹденѣшмь, стѹденѣшмьстѹденѣшѧѧ, стѹденѣшѧѩ, стѹденѣшѫѫ, стѹденѣшаѧ, стѹденѣшее, стѹденѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
стѹденѣшм, стѹденѣшмстѹденѣшхъ, стѹденѣшхъ, стѹденѣшхь, стѹденѣшхьстѹденѣшстѹденѣшѹю, стѹденѣшююстѹденѣшма, стѹденѣшма
стѹденъ -ꙑ прил 1. Студен, мразовит, хладен  же колжьдо напотъ едного отъ малꙑхъ схъ. ашѫ стѹденꙑ водꙑ М Мт 10.42 З А СК ꙇ отъ трѫда сего ꙁъм . ѣко въпаденѣ стѹденааго СЕ 31b 11 ꙇ въпрашаемꙑ вꙿсѭ нощь стѹденѫѭ. на дворѣ каафнѣ СЕ 48а 23 бѣаше же  въꙁдѹхъ стѹденъ С 76.14 огн҄ь с тво стѹденъ стъ С 118.19  скръбꙙштꙙѧ прѣпокот прлежꙙ. ашеѭ стѹденꙑ водꙑ.  богѹ ѹгодт дховьнѫѭ пѣснѭ С 550.18 2. Прен. Жесток, ужасен стѹденꙑмъ бо грѣхомъ дꙗволъ ловѣьска срьдьца ѹмрꙿтв С 348. 28 Изч М З А СК СЕ С Гр ψυχρός χειμέριος ψυχρότατος Нвб студен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Студена вода МИ ЙЗах,Кюст Студена река МИ Студен кладенец МИ ЙЗах,Кюст.кр Студеният врис МИ ГХ,МИМ Студенко м ЛИ Студенков ФИ Студенчев ФИ СтИл,РЛФИ