Исторически речник
соньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
соньскъ, соньскьсоньскасоньскѹсоньскъ, соньскьсоньскасоньскомь, соньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
соньсцѣсоньскъсоньсцсоньскъ, соньскьсоньскомъ, соньскомьсоньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
соньскꙑсоньсцѣхъ, соньсцѣхьсоньскасоньскѹсоньскомасоньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
соньскасоньскѹсоньскосоньскасоньскомь, соньскомъсоньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
соньскасоньскъ, соньскьсоньскомъ, соньскомьсоньскꙑсоньскꙑсоньсцѣхъ, соньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
соньсцѣсоньскѹсоньскомасоньскасоньскꙑ, соньскѫсоньсцѣ, соньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
соньскѫ, соньскѹсоньскоѭ, соньскоѫ, соньскоѧ, соньскоюсоньсцѣ, соньстѣсоньскꙑсоньскъ, соньскьсоньскамъ, соньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
соньскꙑсоньскамсоньскахъ, соньскахьсоньсцѣ, соньстѣсоньскѹсоньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
соньскꙑ, соньскꙑ, соньскосоньскаго, соньскаего, соньскааго, соньскаго, соньского, соньскога, соньскгосоньскѹмѹ, соньскѹемѹ, соньскѹѹмѹ, соньскѹмѹ, соньскоомѹ, соньскомѹ, соньскоѹмѹ, соньскмѹсоньскꙑ, соньскꙑ, соньскосоньскаго, соньскаего, соньскааго, соньскаго, соньского, соньскога, соньскгосоньскꙑмь, соньскꙑмь, соньскꙑмъ, соньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
соньсцѣмь, соньсцѣемь, соньсцѣѣмь, соньсцѣамь, соньсцѣмь, соньсцѣмъ, соньсцѣемъ, соньсцѣѣмъ, соньсцѣамъ, соньсцѣмъ, соньскомь, соньскомъсоньскꙑ, соньскꙑ, соньскосоньсцсоньскꙑхъ, соньскꙑхъ, соньскꙑхь, соньскꙑхь, соньсцѣхъ, соньсцѣхьсоньскꙑмъ, соньскꙑмъ, соньскꙑмь, соньскꙑмь, соньсцѣмъ, соньсцѣмьсоньскꙑѧ, соньскꙑꙗ, соньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
соньскꙑм, соньскꙑмсоньскꙑхъ, соньскꙑхъ, соньскꙑхь, соньскꙑхьсоньскаꙗ, соньскаа, соньскаѣсоньскѹю, соньскоюсоньскꙑма, соньскꙑмасоньско, соньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
соньскаго, соньскаего, соньскааго, соньскаго, соньского, соньскога, соньскгосоньскѹмѹ, соньскѹемѹ, соньскѹѹмѹ, соньскѹмѹ, соньскоомѹ, соньскомѹ, соньскоѹмѹ, соньскмѹсоньско, соньскоесоньскаго, соньскаего, соньскааго, соньскаго, соньского, соньскога, соньскгосоньскꙑмь, соньскꙑмь, соньскꙑмъ, соньскꙑмъсоньсцѣмь, соньсцѣемь, соньсцѣѣмь, соньсцѣамь, соньсцѣмь, соньсцѣмъ, соньсцѣемъ, соньсцѣѣмъ, соньсцѣамъ, соньсцѣмъ, соньскомь, соньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
соньско, соньскоесоньскаꙗ, соньскаа, соньскаѣ, соньскаѧсоньскꙑхъ, соньскꙑхъ, соньскꙑхь, соньскꙑхь, соньсцѣхъ, соньсцѣхьсоньскꙑмъ, соньскꙑмъ, соньскꙑмь, соньскꙑмь, соньсцѣмъ, соньсцѣмьсоньскаꙗ, соньскаа, соньскаѣ, соньскаѧсоньскꙑм, соньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
соньскꙑхъ, соньскꙑхъ, соньскꙑхь, соньскꙑхьсоньсцѣсоньскѹю, соньскоюсоньскꙑма, соньскꙑмасоньскаꙗ, соньскаа, соньскаѣ, соньскаѧсоньскꙑѧ, соньскꙑꙗ, соньскѫѭ, соньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
соньсцѣ, соньстѣ, соньскосоньскѫѭ, соньскѹю, соньскоѭ, соньскоюсоньскѫѭ, соньскоѫ, соньскоѧ, соньскоюсоньсцѣ, соньстѣсоньскꙑѧ, соньскꙑꙗ, соньскꙑесоньскꙑхъ, соньскꙑхъ, соньсцѣхъ, соньстѣхъ, соньскꙑхь, соньскꙑхь, соньсцѣхь, соньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
соньскꙑмъ, соньскꙑмъ, соньсцѣмъ, соньстѣмъ, соньскꙑмь, соньскꙑмь, соньсцѣмь, соньстѣмьсоньскꙑѧ, соньскꙑꙗ, соньскꙑесоньскꙑм, соньскꙑмсоньскꙑхъ, соньскꙑхъ, соньскꙑхь, соньскꙑхьсоньсцѣ, соньстѣсоньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
соньскꙑма, соньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
соньскъ -ꙑ прил МИ Сионски, който се отнася до Сион съпоїте намъ отъ пѣснеї сонескъ СП 136.4 гора соньска τὸ ὄρος [τῆς] Σιών Хълмът Сион, където е бил построен Давидовият дворец благокоренньмъ радованꙑмъ. въсеѩ ꙁемⷧѩ. горꙑ сонъскꙑ СП 47.3 да въꙁвеселітъ сѩ гора соньска СП 47.12 Изч СП Гр [τῆς] Σιών сонескъ сонъскъ