Исторически речник
съсѫждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съсѫждатсъсѫждаѭ, съсѫждаѫ, съсѫждаѧ, съсѫждаюсъсѫждаш, съсѫждаеш, съсѫждаашсъсѫждатъ, съсѫждаетъ, съсѫждаатъ, съсѫждать, съсѫждаеть, съсѫждаать, съсѫждат, съсѫждает, съсѫждаатсъсѫждамъ, съсѫждаемъ, съсѫждаамъ, съсѫждамь, съсѫждаемь, съсѫждаамь, съсѫждам, съсѫждаем, съсѫждаам, съсѫждамо, съсѫждаемо, съсѫждаамосъсѫждате, съсѫждаете, съсѫждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съсѫждаѭтъ, съсѫждаѫтъ, съсѫждаѧтъ, съсѫждаютъ, съсѫждаѭть, съсѫждаѫть, съсѫждаѧть, съсѫждають, съсѫждаѭт, съсѫждаѫт, съсѫждаѧт, съсѫждаютсъсѫждавѣ, съсѫждаевѣ, съсѫждаавѣсъсѫждата, съсѫждаета, съсѫждаатасъсѫждате, съсѫждаете, съсѫждаатесъсѫждасъсѫжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съсѫждамъ, съсѫждамь, съсѫждамсъсѫждатесъсѫждавѣсъсѫждатасъсѫждахъ, съсѫждахь, съсѫждахсъсѫжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съсѫждасъсѫждахомъ, съсѫждахомь, съсѫждахом, съсѫждахмꙑсъсѫждастесъсѫждашѧ, съсѫждашѫ, съсѫждаша, съсѫждаше, съсѫждахѫсъсѫждаховѣсъсѫждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съсѫждастесъсѫждаахъ, съсѫждахъ, съсѫждаахь, съсѫждахь, съсѫждаах, съсѫждахсъсѫждааше, съсѫждашесъсѫждааше, съсѫждашесъсѫждаахомъ, съсѫждахомъ, съсѫждаахомь, съсѫждахомь, съсѫждаахом, съсѫждахомсъсѫждаашете, съсѫждашете, съсѫждаасте, съсѫждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съсѫждаахѫ, съсѫждахѫ, съсѫждаахѹ, съсѫждахѹсъсѫждааховѣ, съсѫждаховѣсъсѫждаашета, съсѫждашета, съсѫждааста, съсѫждастасъсѫждаашете, съсѫждашете, съсѫждаасте, съсѫждасте
съсѫждат -съсѫждаѭ -съсѫждаш несв Подготвям, приготвям нъ по малѹ ведꙑ ѧ.  божьствънꙑм напаꙗѧ пт. плодоносъствоват подобьно ꙁьванꙗ. сьсѫждааше С 280.5 Изч С Гр παρασκευάζω сьсѫждат Нвб Ø