Исторически речник
саѹловъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
саѹловъ, саѹловьсаѹловасаѹловѹсаѹловъ, саѹловьсаѹловасаѹловомь, саѹловомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
саѹловѣсаѹловъсаѹловсаѹловъ, саѹловьсаѹловомъ, саѹловомьсаѹловꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
саѹловꙑсаѹловѣхъ, саѹловѣхьсаѹловасаѹловѹсаѹловомасаѹлово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
саѹловасаѹловѹсаѹловосаѹловасаѹловомь, саѹловомъсаѹловѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
саѹловасаѹловъ, саѹловьсаѹловомъ, саѹловомьсаѹловасаѹловꙑсаѹловѣхъ, саѹловѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
саѹловѣсаѹловѹсаѹловомасаѹловасаѹловꙑ, саѹловѫсаѹловѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
саѹловѫ, саѹловѹсаѹловоѭ, саѹловоѫ, саѹловоѧ, саѹловоюсаѹловѣсаѹловꙑсаѹловъ, саѹловьсаѹловамъ, саѹловамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
саѹловꙑсаѹловамсаѹловахъ, саѹловахьсаѹловѣсаѹловѹсаѹловама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
саѹловъ прил притеж ЛИ Саулов, който принадлежи на Саул ꙁбаві і гъ ꙁдрѫкъї въсѣхъ врагъ емѹ їꙁдрѫку  савъловъї  рее СП 17.1 егда бѣжа отъ лца саѹлова СП 56.1 Изч СП Гр [τοῦ] Σαούλ савъловъ